Vill Philip Morris verkligen skapa en rökfri framtid?

2019 lanserade ett av världens största tobaksbolag, Philip Morris International (PMI), en kampanj som påstås syfta till att skapa en rökfri värld. PMI vill framställa sig som en viktig folkhälsoaktör och utvecklar samt marknadsför en lång rad ”rökfria” produkter som lösningen på den globala tobaksepidemin. Samtidigt fortsätter bolaget att tillverka miljarder cigaretter varje år.

Organisationen STOP uppmärksammar tre viktiga skäl som avslöjar att PMIs uttalade vision inte överensstämmer med bolagets faktiska affärer och intentioner.

De senaste åren har PMI lanserat flertalet nya tobaksprodukter som marknadsförs som rökfria och framställs som räddningen från de hälsoproblem som orsakas av deras huvudsakliga produkter – cigaretter. Men är det möjligt för ett bolag att bidra till en rökfri framtid om det fortsätter att tillverka och sälja miljarder cigaretter varje år, marknadsföra dem till ungdomar runt om i världen, och bekämpa lagstiftning som skulle minska rökningen?

I ett blogginlägg belyser organisationen STOP varför PMIs uttalanden om att vilja bidra till en rökfri framtid inte är genuina. Året som följde efter att bolaget initierade sin kampanj lanserade de exempelvis ett nytt cigarettmärke med höga halter tjära och nikotin i Indonesien, utökade sin cigarettproduktion i Uzbekistan, och marknadsförde smaksatta cigaretter på en ungdomsfestival i Argentina.

PMIs interna kommunikation, där de firade ökade intäkter från cigaretter år 2022, avslöjar också att bolaget inte är redo att sluta sälja cigaretter inom en snar framtid. STOP listar tre viktiga orsaker till att både allmänhet och beslutsfattare bör vara vaksamma kring bolagets vilseledande påståenden.

PMI tillverkar miljarder cigaretter varje år

Det enklaste sättet att genomskåda PMIs ”rökfria” vision är att titta på deras blomstrande cigarettverksamhet. Enligt bolagets resultatrapport levererade bolaget 621 miljarder cigaretter runt om i världen under 2022. Medan leveransvolymen minskade på vissa marknader mellan 2021 och 2022, ökade volymerna till Mellanöstern, Afrika, Amerika, södra Asien samt Sydostasien.

Samtidigt som bolaget kommunicerar att det bästa är att inte börja röka fortsätter de att marknadsföra cigaretter, inklusive till befolkningsgrupper med historiskt låg förekomst av rökning.

PMI har också kämpat för möjligheterna att marknadsföra cigaretter. År 2020 försökte exempelvis deras dotterbolag i Indonesien att återkalla ett förbud mot marknadsföring av cigaretter utomhus. Bolaget har också finansierat en motkampanj i Schweiz för att övertyga människor att rösta emot ett tobaksreklamförbud som syftade till att skydda ungdomar.

PMIs ”rökfria” alternativ är potentiellt varken rökfritt eller säkrare

PMIs ”rökfria” vision handlar egentligen inte om att minska tobaksbruket, utan om att marknadsföra deras nya tobaks- och nikotinprodukter. Bolaget uppmuntrar exempelvis rökare att byta till deras upphettade tobaksprodukt IQOS.

Men är upphettade tobaksprodukter verkligen rökfria? Enligt en analys från 2022 kan utsläppen från IQOS klassas både som en aerosol (det begrepp som PMI använder) och som rök. En annan studie visar att utsläppen från IQOS innehåller samma skadliga ämnen som produceras vid cigarettrökning.

Och är upphettade tobaksprodukter verkligen ett säkrare alternativ? Ännu finns inte tillräckligt med oberoende och långsiktiga studier för att bevisa det, men den forskning som finns visar tydligt att produkten inte är ofarlig. Även om nivåerna är lägre visar flertalet studier att upphettade tobaksprodukter utsätter användaren för många av de farliga ämnen som finns i cigarettrök.

Forskare har också uttryckt oro kring hälsoeffekterna av upprepad användning av upphettade tobaksprodukter. Eftersom användaren får i sig lägre dos nikotin finns risk att den ökar sitt bruk för att tillfredsställa sitt nikotinbegär, och får således också i sig större mängd av övriga skadliga ämnen. 

IQOS har inte visats kunna hjälpa rökare att sluta

PMIs rapporter om att miljontals IQOS-användare har slutat röka vanliga cigaretter baseras på en definition där upphettade tobaksprodukter står för människors totala dagliga tobakskonsumtion, men bara under de senaste sju dagarna. Denna tidsperiod är alldeles för kort för att avgöra huruvida användaren verkligen har slutat röka cigaretter.

Flertalet studier visar samtidigt att en stor andel av de som använder nya tobaks- och nikotinprodukter fortsätter att också röka vanliga cigaretter.

När kommer PMI att bli ”rökfria”?

PMI kommer inte bidra till en rökfri framtid så länge de tillverkar och marknadsför cigaretter, samt motarbetar lagstiftning som har bevisats kunna minska tobaksbruket.

Bolaget kommer sannolikt fortsätta att skryta om den växande andelen intäkter från deras ”rökfria” produkter, men allmänhet och beslutsfattare måste vara medvetna om att denna tillväxt sker på grund av produktutvecklingen – och inte på grund av att bolaget minskar sin cigarettproduktion i någon betydande utsträckning.

PMIs ”rökfria” vision är främst ett PR-knep som bolaget använder för att förbättra sitt rykte, och det är även en påminnelse om att bolagets främsta motivation är vinster – inte hälsa.

Vill du hjälpa oss i kampen mot tobaksindustrin och alla dess skadliga produkter? Stöd vårt arbete här.