Vilseledande rapporter om nikotin och COVID-19

I veckan har det kommit många larmrapporter om studier som indikerar att nikotin kan skydda mot att bli svårt sjuk av covid-19. Detta samband står i direkt motsats till välgrundad forskning om tobakens effekter och WHO har publicerat ett tydligt uttalande om att det saknas tillräckliga bevis för att bekräfta att tobak eller nikotin kan bidra till att förebygga eller behandla covid-19.

I veckan har media rapporterat flitigt om att svenska forskare nu ska undersöka kopplingen mellan nikotin och covid-19, och om ”snus kan skydda mot corona”. A Non Smoking Generation oroas över vad detta kan få för konsekvenser och ämnar reda ut hur det egentligen ligger till för att ge allmänheten tillgång till information som främjar snarare än försämrar hälsan. Omfattande forskning av folkhälsoexperter om nikotinets skadeverkningar på hjärna, hjärta, kärl och lungor samt WHO:s uttalande om tobak och covid-19 fastställer att det precis som alltid finns goda hälsoskäl att avstå tobak och nikotin.

Bakgrund – bristfälliga studier i Frankrike

Två studier på covid-19-patienter i Paris har motiverat franska forskare att vilja undersöka om nikotin kan skydda mot att bli allvarligt sjuk av viruset. Forskarna upptäckte att andelen dagligrökare bland patienterna var betydligt lägre än bland befolkningen i stort och drog då slutsatsen att något med rökningen kan skydda mot viruset. För att testa hypotesen om att nikotin kan vara en skyddande faktor har forskarna nu vänt blicken mot Sverige och efterfrågar studier kring eventuella samband mellan snus och minskad risk att bli svårt sjuk av covid-19.

SVT Nyheter har fått en kommentar av Louise Adermark, docent i neurobiologi vid Sahlgrenska Akademin, som tycker att de franska studierna är problematiska då hon misstänker att forskarna inte har tagit hänsyn till patienternas ålder. Louise berättar att många tobaksbrukare slutar i 40 års-åldern och menar därför att resultaten kan bli missvisande när man jämför tobaksbruk bland svårt sjuka coronapatienter med hela befolkningen, istället för att jämföra med den specifika åldersgruppen.

WHO:s uttalande – saknas tillräckliga bevis

De franska studierna har blivit kritiserade från många olika håll i forskarvärlden och världssamfundet. I ett uttalande från den 11 maj beskriver WHO tobaksbrukets omfattande skadeverkningar i form av ohälsa och dödsfall, och lyfter fram studier av folkhälsoexperter som visar att rökare löper ökad risk att utveckla allvarliga symtom av covid-19 jämfört med icke-rökare. Organisationen betonar även att all tobak är en stor riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom, cancer, lungsjukdomar och diabetes vilket ökar risken att bli svårt sjuk av viruset. Rökare och tobaksbrukare kan få många direkta hälsovinster av att sluta och rekommenderas att ta hjälp genom beprövade metoder såsom Sluta-Röka-Linjen och nikotinavvänjningsprodukter.

WHO framhäver betydelsen av etiskt godkänd och systematisk forskning av hög kvalitét som bidrar till att förbättra den individuella och globala hälsan. Organisationen utvärderar ständigt ny forskning och slår fast att det i dagsläget inte finns tillräcklig information som bevisar att tobak eller nikotin kan användas för att förebygga eller behandla covid-19. Forskare och medieaktörer uppmanas att vara försiktiga med att förstärka ogrundade påståenden om sådana samband.

Tobaksfakta har även sammanfattat kritik från nätverket Stop Tobacco Organizations and Products (STOP), där bland andra University of Bath ingår, har gjort en översyn av studierna. Nätverket uppmärksammar att resultaten motsäger tidigare och mer etablerad forskning samtidigt som forskarna har använt bristfälliga metoder och dragit osäkra slutsatser. Dessutom avslöjar de att huvudförfattaren till en av studierna i Frankrike har tydliga och långvariga relationer med tobaksindustrin.