Webbinarium 8 juni: Ekonomiska intressen vs folkhälsa

2 juni 2021
 / 
Webbinarium 8 juni: Ekonomiska intressen vs folkhälsa

Hur har alkoholindustrin agerat under pandemin och vilka lärdomar kan vi dra vad gäller stödjande av näringsintressen å ena sidan och stärkande av folkhälsan å den andra? Vilka erfarenheter finns från tobaksområdet och vad händer med den legala cannabisindustri som växer fram i Nordamerika? 

Arrangör för webbinarium: IOGT-NTO
Datum och tid: 8 juni, kl. 14.30-15.30
Plats: Zoom
Anmälan: här.
Talare

Per Leimar, politisk sekreterare i alkoholfrågor, IOGT-NTO

Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation

Peter Moilanen, chef, Narkotikapolitiskt Center

Program

Per Leimar beskriver, med utgångspunkt i rapporten Alkohol och coronapandemin, hur alkoholindustrin agerat under pandemin, vilka effekter det kan ge och vilka lärdomar som kan dras vad gäller folkhälsa kontra ekonomiska intressen.

Utifrån erfarenheterna från tobakskonventionen lyfter
Helen Stjerna vinsterna med ett globalt ramverk, men
även de utmaningar som kvarstår.

Idag växer även en legal cannabismarknad fram.
Peter Moilanen berättar hur situationen ser ut just nu och vilka lärdomar som borde dras utifrån alkohol- och tobaks-industrins agerande.