Webbinarium om att eliminera barnarbetet inom tobaksindustrin

Tisdag den 15 juni anordnar Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC) ett webbinarium om det utbredda barnarbetet inom tobaksindustrin – och vad som krävs för att eliminera det. 

Tobaksindustrin har i många fall uppmärksammats och belönats för olika CSR-aktiviteter (Corporate Social Responsibility) med uttalat syfte att bekämpa barnarbete, men deras kortsiktiga insatser åtgärdar inte de grundläggande problemen som ger upphov till barnarbetet – och resulterar enbart i fortsatt exploatering av både människor och miljön.

WHO:s tobakskonvention innehåller tydliga riktlinjer kring att eliminera barnarbetet i artikel 17/18, samt artikel 5.3 som handlar om ett exkludera tobaksindustrins inflytande från all politik avseende folkhälsa och hållbar utveckling. Detta innefattar avståndstagande från tobaksföretagens så kallade “CSR-aktiviteter”, samt att stater måste förbättra tobaksbönders och barnarbetares skydd mot tobaksindustrins manipulationer.

Mer info om innehåll samt anmälan finns hos GGTC.