Webbinarum om tobaks- och nikotinanvändning bland barn och unga

1 november 2021
 / 
Webbinarum om tobaks- och nikotinanvändning bland barn och unga

Den 24 november anordnar Länsstyrelsen i Västra Götaland ett webbinarium om tobaks- och nikotinanvändningens påverkan på barn och ungdomar. Syftet är att inspirera till utveckling av systematiskt tobaksförebyggande arbete i olika verksamheter. En av talarna i programmet är vår generalsekreterare Helen Stjerna, som kommer berätta om orsaker till att unga börjar använda tobak och vad vuxensamhället kan göra för att stödja unga till att förbli tobaksfria.

Datum och tid: onsdag 24 november, kl. 09.00-12.00.

Målgrupp: personer som arbetar med barn och unga i kommunal verksamhet (såsom skola och hälso- och sjukvården) eller i idéburen verksamhet, men även politiker och chefer.

Plats: Webbinariet sker digitalt via Youtube.

Sista anmälningsdag: 17 november.

För mer info om programmet och anmälan till webbinariet: klicka här.