WHO använder AI för tobaksavvänjning

13 juli 2020
 / 
WHO använder AI för tobaksavvänjning

Världshälsoorganisationen (WHO) har utvecklat en virtuell tobaksavvänjare, vid namn Florence, i syfte att hjälpa världens 1,3 miljarder tobaksbrukare att sluta. Florence använder artificiell intelligens för att slå hål på myter kring covid-19 och rökning samt erbjuda personlig hjälp för att sluta med tobak.

WHO:s nya initiativ utnyttjar artificiell intelligens för att öka tillgängligheten till stöd för tobaksavvänjning runtom i världen. Den virtuella tobaksavvänjaren Florence kan erbjuda tobaksbrukare tillförlitlig information och stöd för att ta fram en personlig plan för att nå sina mål. Hon kan också hänvisa till nationellt avvänjningsstöd, såsom Sluta-Röka-Linjen. Interaktioner med Florence kan ske både via video och sms.

Ungefär 60 procent av världens tobaksbrukare uppger att de vill sluta, men bara 30 procent av dem har tillgång till stödet de behöver för att komma igång.

WHO framhäver att tobaksavvänjning är viktigare än någonsin då evidens visar att rökare löper ökad risk att bli allvarligt sjuka av covid-19 jämfört med icke-rökare.

Läs mer om initiativet hos WHO.