WHO-kampanj ska hjälpa 100 miljoner människor att sluta med tobak

9 december 2020
 / 
WHO-kampanj ska hjälpa 100 miljoner människor att sluta med tobak

Nu lanserar Världshälsoorganisationen (WHO) kampanjen ”Commit to Quit” inför Tobaksfria dagen 2021. Kampanjen ska pågå under ett års tid och syftet är att hjälpa 100 miljoner människor att bli av med sitt tobaksberoende. Den 8 december släpptes WHO:s nya avvänjningsstöd i WhatsApp och i publikationen More than 100 reasons to quit tobacco som ett startskott för kampanjen.

Ett resultat av Covid-19-pandemin är att miljontals tobaksbrukare runtom i världen uppger att de vill sluta. Inför World No Tobacco Day 2021 lanserar WHO nu kampanjen ”Commit to Quit” som ska stödja cirka 100 miljoner människor i deras gemensamma ambition att sluta med tobak. WHO vill skapa hälsosamma miljöer som underlättar för människor att sluta med tobak, genom att främja stöd för tobaksavvänjning, öka medvetenheten om tobaksindustrins strategier, samt stärka tobaksbrukare i deras försök att sluta genom fokus på vinsterna med att lyckas. Kampanjen kommer primärt riktas till länder med störst behov där en majoritet av världens tobaksbrukare lever.

Globalt uppger 780 miljoner människor att de vill sluta med tobak, men enbart 30 procent av dem har tillgång till verktyg som kan hjälpa dem. Tillsammans med samarbetspartners ska WHO erbjuda människor den hjälp och de resurser som de behöver för att lyckas. De ska lansera både globala och regionala avvänjningsverktyg och huvudsakligt fokus kommer vara att bygga upp digitala gemenskaper för socialt stöd. WHO har tidigare lanserat en digital tobaksavvänjare som finns tillgänglig på engelska, men som snart också kommer kunna hjälpa människor på arabiska, kinesiska, franska, ryska och spanska.

För att skapa miljöer som underlättar tobaksstopp uppmanar WHO världens länder att vidta åtgärder för tobakskontroll som minskar efterfrågan på tobak. Alla människor ska ha tillgång till rådgivning, kostnadsfria stödlinjer, digitala avvänjningstjänster, nikotinläkemedel och andra verktyg som bevisat hjälper människor att sluta. Dessa åtgärder förbättrar folkhälsan, räddar liv och sparar pengar.

Läs mer hos WHO.