WHO rapporterar framgång i tobakskontroll men varnar för nya produkter

9 augusti 2021
 / 
WHO rapporterar framgång i tobakskontroll men varnar för nya produkter

27 juli 2021 lanserades Världshälsoorganisationens (WHO) nya och åttonde rapport om den globala tobaksepidemin. Rapporten uppmärksammar att många stater har gjort framsteg gällande tobakskontroll sedan 2008, men varnar också för att vissa länder inte gör tillräckligt för att reglera och hindra användningen av nya tobaks- och nikotinprodukter.

WHO:s nya rapport belyser globala framgångar i kampen mot tobak. Mer än fyra gånger så många människor i världen, 5,3 miljarder, lever nu i länder som har implementerat minst en av de sex tobakskontrollåtgärder (MPOWER) som WHO rekommenderar, jämfört med en miljard människor 2007. Drygt hälften av alla länder har nu framgångsrikt och fullständigt implementerat minst två av de rekommenderade åtgärderna, vilket är en ökning med 14 länder sedan den senaste rapporten 2019. Exempelvis exponeras nu över hälften av världens befolkning för tobaksprodukter med grafiska hälsovarningar.

Rapporten lyfter dock också att framstegen inte har varit lika stora på alla områden. Höjda tobaksskatter är en av de åtgärder där utvecklingen går långsamt och 49 länder har ännu inte implementerat någon av de rekommenderade åtgärderna.

För första gången presenterar rapporten dessutom ny data om elektroniska nikotinleveranssystem, såsom e-cigaretter. 84 av världens länder saknar helt reglering och restriktioner kring sådana produkter.

Tobaksindustrin marknadsför ofta e-cigaretter och andra nya tobaks- och nikotinprodukter riktat mot barn och ungdomar, exempelvis genom tilltalande smaktillsatser och vilseledande påståenden. WHO oroas av samt uppmärksammar att unga som använder dessa produkter löper upp till tre gånger större risk att börja använda tobaksprodukter i framtiden.

WHO uppmanar stater att öka regleringen av nya tobaks- och nikotinprodukter för att hindra icke-rökare från att börja använda dem, hindra att rökning återigen normaliseras i samhället, samt skydda framtida generationer.

Organisationen menar att e-cigaretter och andra nikotinprodukter bör regleras för att främja folkhälsan, och att deras sex rekommenderade åtgärder för tobakskontroll kan appliceras även på dessa produkter. Åtgärderna förkortas MPOWER och innebär:

  • Monitor tobacco use and prevention policies – övervaka tobaksbruk och policyer för prevention
  • Protect people from tobacco smoke – skydda människor från tobaksrök
  • Offer help to quit tobacco use – erbjuda hjälp för att sluta använda tobak
  • Warn people about the dangers of tobacco – varna och informera människor om farorna med tobak
  • Enforce bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship – förbjuda tobaksreklam och sponsring
  • Raise taxes on tobacco – höja skatterna på tobak

Vill du stödja vårt arbete för ökad tobakskontroll i Sverige? Se vad du kan göra här.

Läs mer om global tobakskontroll och den nya rapporten hos WHO.