WHO-uttalande: HTP-produkter bör regleras likt övriga tobaksprodukter

10 augusti 2020
 / 
WHO-uttalande: HTP-produkter bör regleras likt övriga tobaksprodukter

I början av juli godkände USA:s hälsomyndighet Food and Drug Administration (FDA) att Philip Morris ska få marknadsföra deras nya HTP-produkt, IQOS, som en produkt med modifierad risk (MRTPs = modified risk tobacco products). Som respons på det har Världshälsoorganisationen (WHO) publicerat ett uttalande angående HTP-produkter och uppmanar alla stater som har ratificerat tobakskonventionen att reglera dessa likt övriga tobaksprodukter.

Till följd av FDA:s beslut att tillåta marknadsföring av IQOS som en mindre hälsoskadlig produkt i USA har WHO publicerat ett pressmeddelande för att påminna stater om deras åtaganden gentemot tobakskonventionens riktlinjer. Organisationen fastslår att HTP-produkter (Heated Tobacco Products) är tobaksprodukter och omfattas av bestämmelserna i tobakskonventionen. Artikel 13.4 (a) är särskilt relevant och uppmanar samtliga stater att förbjuda ”alla former av tobaksreklam, marknadsföring och sponsring som marknadsför en produkt falskt eller vilseledande, eller som sannolikt skapar en felaktig uppfattning om dess egenskaper, hälsoeffekter, risker eller utsläpp.”

WHO betonar att den minskade exponeringen för vissa skadliga kemikalier som HTP-produkter orsakar inte betyder att de är ofarliga eller medför mindre hälsorisker. Organisationen belyser även att vissa giftiga ämnen i aerosolen från HTP-produkter finns i högre utsträckning än i konventionell cigarettrök, och att produkten ger upphov till vissa gifter som inte alls finns i cigarettrök.

När FDA öppnade upp för marknadsföring av IQOS med information om minskad exponering för hälsoskadliga ämnen betonade myndigheten dock att de inte står bakom produkten eller betraktar den som ofarlig. Philip Morris tillåts inte göra andra uttalanden gällande produktens hälsorisker eller vilseleda konsumenter att tro att FDA godkänner produkten eller bedömer den som säker för konsumenter. Myndigheten kräver också att företaget övervakar medvetenhet och bruk bland ungdomar för att säkerställa att marknadsföringen inte får oönskade konsekvenser för ungas bruk. Företaget måste också informera FDA om insatser för att hindra exponering och tillgång bland unga.

WHO avslutar uttalandet med att slå fast att alla tobaksprodukter innebär hälsorisker och uppmanar tobakskonventionens medlemsstater att följa sina åtaganden. Organisationen uppmuntrar till omfattande implementering i form av åtgärder som stödjer tobaksbrukare att sluta och minskar tobaksdebuter bland icke-brukare, framför allt bland ungdomar.

Läs mer hos WHO.