WHO:s AI hjälper användare komma ur nikotinberoende

25 april 2024
 / 
WHO:s AI hjälper användare komma ur nikotinberoende

I samband med världshälsodagen lanserade Världshälsoorganisationen (WHO) en ny prototyp för den digitala hälsorådgivaren S.A.R.A.H, med förbättrad empatisk respons driven av generativ AI. Hälsorådgivaren kan bland annat ge vägledande tips för att sluta med tobak/nikotin, men även en inblick i tobaksindustrins vilseledande strategier.

Under 2020 introducerade Världshälsoorganisationen (WHO) den första prototypen av S.A.R.A.H, ett digitalt AI-verktyg designat för att ge hälsoråd under Covid-19 pandemin. I april lanserades den senaste versionen av hälsorådgivaren med bättre empatisk respons och möjlighet till kommunikation på åtta olika språk. Med tillgänglighet dygnet runt, både genom skrift och video, strävar WHO efter att utöka tillgången till pålitlig hälsorådgivning globalt.

S.A.R.A.H erbjuder inte bara information om de hälsoskadliga effekterna av tobaks- och nikotinprodukter och värdefulla tips för hur man kan sluta använda dessa, utan ger även användarna en bredare förståelse för ämnet. Verktyget belyser tobaksindustrins oetiska metoder, inklusive deras marknadsföringsstrategier som riktar sig mot ungdomar, samt metoder för att göra produkterna mer tilltalande. Verktyget understryker vikten av att vara vaksam och att se igenom dessa strategier. Dessutom informerar verktyget om tobaksindustrins långvariga försök att påverka folkhälsopolitiken och på så sätt influera lagstiftningen som reglerar deras produkter. Verktyget ger också insikter om tobakens och nikotinets skadliga miljöpåverkan, från tobaksindustrins omfattande skogsavverkning till den utbredda nedskräpningen av tobaks- och tobaksrelaterade produkter.

Vill du att fler barn och unga ska få kunskap om nikotinets effekter på hälsan? Stöd vårt arbete här.