WHOs nya manualer ska hjälpa skolor att bli helt tobaksfria

Världshälsoorganisationen (WHO) underlättar för skolor världen över att bli helt tobaksfria genom två nya skolmanualer. Förändringarna innefattar bland annat kunskapshöjande insatser för elever och skolpersonal, förbud mot allt tobaksbruk under skoltid samt nya bestämmelser kring marknadsföring och försäljning av tobaksprodukter i närheten av skolans verksamhet. Manualerna lyfter även de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser som tobak orsakar. 

WHO har nyligen publicerat två nya manualer med syfte att skydda barns hälsa genom att förespråka ett nikotin- och tobaksförbud i skolor internationellt. Dessa manualer erbjuder omfattande riktlinjer för att höja medvetenheten om tobak bland ungdomar och skolpersonal, implementera och upprätthålla dessa riktlinjer samt tillhandahålla verktyg för att stödja elever som vill sluta använda tobak. Utöver de direkta hälsoriskerna som tobak medför, kommer alla, elever som personal, att utbildas om de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av tobaksanvändning, samt om tobaksindustrins manipulativa strategier för att locka unga in i ett beroende.

WHO konstaterar att den drastiska ökningen av unga som använder e-cigaretter beror på att produkterna har blivit mer prisvärda, mer tillgängliga och saknar tydliga hälsovarningar. Genom att implementera manualernas riktlinjer kan fler unga skyddas från exponering, reklam och tillgång av tobaksprodukter. Riktlinjerna innefattar ett totalförbud av både försäljning och marknadsföring av nikotin- och tobaksprodukter i närheten av skolans område.

Många skolor världen över har redan börjat implementera skolmanualernas riktlinjer, rapporterar WHO. Manualerna skulle kunna användas tillsammans med  A Non Smoking Generations vägledning och material: Tobaksfri skoltid. Den omfattar samtliga tobaksprodukter, inte endast cigaretter, och gäller under hela skoltiden istället för endast skolområdet, oavsett om man är elev eller personal på skolan.

Vill du att barn och ungdomar i Sverige ska få en tobaksfri skoltid? Visa ditt stöd genom att skriva under vår namninsamling här