Workshop med 50 engagerade ungdomar i FN-förbundet

29 april 2019
 / 
Workshop med 50 engagerade ungdomar i FN-förbundet

I lördags var vi, Nicole Tallberg och Anthonia Zachari, i Härnösand och anordnade workshopen ”Tobak – ett av världens största hållbarhetsproblem” för 50 engagerade ungdomar i svenska FN-förbundet. Vi pratade och reflekterade kring tobak ur ett globalt hållbarhetsperspektiv, och visade exempel på varför tobak påverkar samtliga hållbarhetsmål samt hindrar en hållbar utveckling. Tobak är ett hot både mot mänskliga rättigheter och vår miljö genom hela produktionskedjan – från odling och produktion till konsumtion och avfall.

Workshopen var en del av svenska FN-förbundets årliga UNg-helg. På deras hemsida beskrivs helgen som ”årets bästa träff för unga FN-vänner”. Det är en nationell mötesplats för deras unga medlemmar i åldern 16-26 år. Syftet är att ge ungdomarna chansen att träffa andra som brinner för globala frågor och lära sig mer om FN samt de globala målen för hållbar utveckling. Under helgen får de inspiration och verktyg för att kunna ta vara på och utveckla sitt engagemang, och även ny kunskap om global utveckling samt hur vi tillsammans kan bidra till att den blir mer hållbar och rättvis för alla.

Stort tack till alla deltagare för ert engagemang och lycka till i framtiden!