Workshop om tobakens konsekvenser för hälsa, miljö och klimat

25 oktober 2021
 / 
Workshop om tobakens konsekvenser för hälsa, miljö och klimat

Lördag den 23 oktober arrangerades Miljötinget 2021 – ett digitalt miljöevent av unga, för unga, med unga. Syftet med eventet är att öka ungas intresse, kunskap och engagemang kring hållbar utveckling. Våra föreläsare Shannelle och Andrea ledde en workshop under eventet för att uppmärksamma tobakens konsekvenser för hälsa, miljö och klimat.

Miljötinget är ett digitalt miljöevent för ungdomar som är mellan 14-19 år och som bor och lever i Dalarna eller Gävleborg. Eventet arrangeras årligen av Region Gävleborg och Region Dalarna.

Inför årets event tillfrågades våra föreläsare om att leda en workshop för att öka ungas kunskap om hur tobaksindustrin inte bara påverkar individens hälsa, men också miljö och klimat. Under workshopen diskuterades vilka aktörer som bär ansvar för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, samt förslag på aktiviteter för att motarbeta en industri som direkt kränker mänskliga rättigheter och förstör vår planet.

Vill du hjälpa oss att sprida denna viktiga kunskap till ännu fler? Stöd vårt arbete här.