World Savings Day 2018

savings

31 oktober är det Världsspardagen (World Savings Day) – en dag för att reflektera kring hur vi använder våra pengar. Dagen har uppmärksammats sedan 1924 för att belysa sparandets potential att bidra till trygghet och frihet. Idag vill A Non Smoking Generation lyfta tobaksfrihetens betydelse för svenskars och Sveriges ekonomi.

Enligt CAN:s senaste rapport om svenskars tobaksvanor röker dagligrökare i snitt fyra paket i veckan. En dagligsnusare snusar motsvarande i snitt cirka fyra dosor i veckan. Baserat på ett genomsnittligt pris på cigaretter och snus (60 kr respektive 47 kr) motsvarar det:

  • under ett år 12 480 kr respektive 9 776 kr.
  • under tio år 124 800 kr respektive 97 760 kr.

Beroende på individers olika förutsättningar påverkar detta deras ekonomiska trygghet i olika grad, men oavsett är tobaksfrihet en investering både i individers hälsa och sparkonto.

Om hela Sverige var tobaksfritt skulle samhället spara över 31 miljarder varje år, som tobaksbruket kostar i dagsläget på grund av sjukdom och produktionsbortfall.