World No Tobacco Day 2012

sidbild_world-no-tobacco-day_473x667

Idag är det den 31 maj vilket innebär World No Tobacco Day eller tobaksfria dagen. Dagen instiftades 1988 av WHO. Varje år sätts ett tema för dag och i år är temat “Tobacco industry interference”.

En produkt som dödar över 6 miljoner människor årligen världen borde få fullt fokus 365 dagar om året, kan man tycka. Ändå är det viktig med en dag då hela världen fokuserar på just tobaksförebyggande arbete.

I Sverige uppmärksammas dagen av många. Vi på A Non Smoking Generation lyfter exponering av tobak mot unga som en viktig del, återkommer senare om vår aktivitet. Många andra tobaksförebyggande organisationer lyfter dagen på olika vis.

Det som saknas i Sverige är det politiska engagemanget. Vår Barn och äldreminister, Maria Larsson, som är ansvarig för ANDT (Alkhohol, Narkotika, Doping och Tobak) är i Syd Korea på statsbesök. Göran Hägglund vår socialminister, som nyligen var på Världshälsoförsamlingens möte med fokus på icke-smittsamma sjukdomar, är på partiarrangemang i Blekinge.

Detta är våra två ministrar som ansvarar för folkhälsofrågor och ingen verkar känna till att det är just tobaksfria dagen idag. Tobak som är ett av vår världs största hälsohot och som i Sverige enkom dödar 6000 personer varje år.

För att förebygga dessa 6000 dödsfall/år behövs ett politiskt engagemang i frågan. Vi behöver jobba för att förhindra nyrekryteringen. Idag är det 23 procent av de 15-åriga killarna och 27 procent av de 15-åriga tjejerna som brukar tobak, det måste tas krafttag om vi ska kunna lyckas minska dessa siffror avsevärt!