A Non Smoking Generation är med!

23 juni 2021
 / 
A Non Smoking Generation är med!

Tillsammans kan vi agera för vår enda planet. För oss är det viktigt att lyfta att tobaksfrågan inte bara berör individens hälsa, utan hela planetens. Därför är vi nu med i en kampanj av WWF Sverige – som uppmuntrar individer och organisationer att anta några av deras 50 förändringar som främjar klimatet och den biologiska mångfalden. 

A Non Smoking Generation är en ideell organisation som arbetar för att förebygga tobaksbruk bland unga. Vi sprider kunskap om tobakens negativa effekter på vår miljö och hållbar utveckling – för att motivera unga att avstå alla former av cigaretter och snus, men också för att engagera fler aktörer i arbetet för en mer hälsosam och hållbar värld.

Utöver att tobak är den största orsaken till global ohälsa som går att förebygga, ger tobak även upphov till enorma miljö- och klimatproblem. Vi har därför valt och vill uppmärksamma följande av WWF:s 50 förändringar:

Fika med rätt kaffe: Till skillnad från kaffe kan tobaksprodukter aldrig vara miljö- eller rättvisemärkta, då de framställs på bekostnad av mänskliga rättigheter och miljön genom hela produktionskedjan. Tobaksindustrin utnyttjar tobaksbönder och deras barn som lever i fattigdom, och orsakar massiv skogsavverkning, förgiftade marker och hav, klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, enorma volymer avfall och nedskräpning. Även ”tobaksfria” nikotinprodukter, såsom vitt snus, framställs av tobak och orsakar samma miljö- och hållbarhetsproblem.

Städa utomhus: Cigarettfimpar är det vanligaste skräpet i världen. 4500 miljarder fimpar slängs på marken varje år, vilket resulterar i stora mängder giftiga ämnen och cirka 688 miljoner kilo plast i naturen. I Sverige står tobaksrelaterade produkter för cirka 80 procent av allt skräp i stadsmiljöer

Bara kiss, bajs och toapapper i toan: Varje dag slängs fyra miljoner snusprillor i svenska toaletter, vilket belastar reningsverken och sprider giftiga ämnen i naturen.

Gör din röst hörd för planeten: A Non Smoking Generation kräver att världens ledare tar krafttag mot tobak och skadorna det orsakar.

Vill du bidra till vårt arbete för en mer hälsosam och hållbar värld? Se vad du kan göra här.

För mer info om tobakens miljöpåverkan, läs vårt faktablad här.