A Non Smoking Generation ger ”nikotinsemla” till folkhälsoministern

26 februari 2020
 / 
A Non Smoking Generation ger ”nikotinsemla” till folkhälsoministern

På fettisdagen besökte A Non Smoking Generation socialdepartementet för att träffa social- och folkhälsominister Lena Hallengren angående kampanjen Nikotinsemlan. Under mötet fick Lena en semla och sedan samtala med Nicole Tallberg, kommunikationsansvarig, om vilka politiska åtgärder som krävs för att skydda barn från tobaksindustrins strategier och nya nikotinprodukter.

Inför fettisdagen lanserade A Non Smoking Generation en ”tobaksfri” nikotinsemla. Denna produktlansering skedde såklart inte på riktigt, men poängen är att den hade kunnat göra det. I samarbete med +1 Kommunikationsbyrå gjorde vi denna bluffkampanj för att uppmärksamma hur tobaksindustrin konsekvent och medvetet tar fram strategier för att kringgå tobakslagen. Genom att utveckla nya nikotinprodukter som företagen kallar för tobaksfria har de obehindrat kunnat designa, smaksätta och marknadsföra nikotinprodukter direkt till barn. 25 februari besökte vi folkhälsominister Lena Hallengren för att diskutera problematiken samt de åtgärder som krävs för att hindra tobaksindustrin från att locka barn in i nikotinberoende – idag och i framtiden.

A Non Smoking Generation efterlyser att alla nikotinprodukter som inte är läkemedelsklassade ska omfattas av befintlig tobakslagstiftning, att det införs ett totalförbud mot tobaksreklam (inklusive exponeringsförbud och neutrala paket) och ett förbud mot smaktillsatser i tobak. Lena Hallengren betonade att regeringen nu har begärt en utredning om behovet av att reglera nya nikotinprodukter. Hon hoppas att utredningen ska resultera i förslag på regleringar som skyddar barn och ungdomar samt motverkar tobaksindustrins framtida innovationer.

Tills utredningen ska vara klar i mars 2021 lyfte Lena fram betydelsen av A Non Smoking Generations tobaksförebyggande arbete och opinionsbildning – som kampanjen Nikotinsemlan är ett exempel på. Ett viktigt syfte med kampanjen var att sprida kunskap om att allt nikotin framställs av tobak som är ett hot mot global hållbar utveckling. ”Tobaksfria” nikotinprodukter är inte tobaksfria utan innehåller ofta höga doser nikotin och medför samma hållbarhetsproblem. Företagen som ligger bakom produkter som e-cigaretter och vitt snus är del av en industri med slavliknande arbetsvillkor, utbrett barnarbete och förödande effekt på miljön.

Tack till Lena Hallengren för mötet och deltagandet i kampanjen!

Se mer av kampanjen på nikotinsemlan.nu och på vår kampanjsida här.