Reklamkampanj: Nikotinsemlan

Inför fettisdagen 25 februari 2020 lanserade A Non Smoking Generation en nikotinsemla – helt fri från tobak. Bakverket är kärnan i en reklamkampanj som uppmärksammar hur tobaksindustrin vilseleder konsumenter genom att marknadsföra nya nikotinprodukter som tobaksfria. Kampanjen är en bluff utformad för att belysa hur tobaksindustrin konsekvent och medvetet kringgår tobakslagen för att kunna locka barn in i beroende genom reklam, design och smaktillsatser.

A Non Smoking Generation lanserade en nikotinsemla för att kunna erbjuda den unga generationen en helt ny och revolutionerande nikotinprodukt. Denna produktlansering skedde inte på riktigt, men poängen är att den lika väl hade kunnat göra det. Semlan är en kritik mot tobaksindustrins vilseledande marknadsföring av nya nikotinprodukter som tobaksfria, och mot brister i tobakslagen. Tobaksreklam är förbjudet i Sverige men genom att företagen säger att deras produkter är fria från tobak lyckas de kringgå lagen och kan rikta sin reklam direkt till barn. A Non Smoking Generations Novusrapport från 2019 avslöjade att var fjärde ungdom ofta utsätts för tobaksreklam.

– Tobaksindustrin lurar barn in i beroende genom att kalla nya nikotinprodukter ”tobaksfria” och framställa dem som ofarliga. Nikotin är ett hälsofarligt gift som framställs av tobak och kan därmed inte vara tobaksfritt. För att belysa industrins oetiska metoder och tobakslagens kryphål har vi introducerat vår egen ”tobaksfria” produkt, som vi marknadsför med samma fula knep som tobaksindustrin gör för att locka unga, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation.

”Tobaksfria” produkter, såsom vitt snus och e-cigaretter, är en växande industri som marknadsförs i ett lifestylemanér riktat mot barn och unga vuxna. Utöver användandet av design och smaktillsatser som tilltalar unga sponsrar företagen stora influencers för att göra reklam i sociala medier. Som motpol har A Non Smoking Generation tagit hjälp av egna influencers, som Hanna Ardéhn, Pischa Strindstedt och Oscar Molander, som sprider kampanjen ”Nikotinsemlan” i sina kanaler utan ersättning.

– Industrin vet att nästan alla tobaksbrukare börjar innan 20 års ålder och arbetar strategiskt för att säkra framtida kunder bland våra barn. Vi hoppas att kampanjen synliggör problemet och väcker opinion för en mer strikt reglering av nya nikotinprodukter, och att den kan motivera beslutsfattare att ta ansvar för barns hälsa och en hållbar värld – fri från tobak på riktigt, säger Helen Stjerna.

 

”Tobaksfritt” är inte tobaksfritt. Kampanjen belyser även nikotinets skadliga effekter bortom den enskilda konsumenten. Semlan marknadsförs med språk och tonalitet som liknar tobaksindustrins samtidigt som reklamen avslöjar hur tobak motverkar global hållbar utveckling. Nikotin framställs av tobak på bekostnad av mänskliga rättigheter och miljö i både produktion och konsumtion, oavsett slutprodukt. Kampanjen är en uppmaning till politikerna att prioritera barns rättigheter och en hållbar framtid.

Med anledning av kampanjen tog vi initiativ till ett möte med social- och folkhälsominister Lena Hallengren på fettisdagen för att ge henne en ”nikotinsemla” och diskutera de politiska åtgärder som krävs för att skydda barn från att lockas in i ett skadligt nikotinberoende.

A Non Smoking Generation efterlyser:

 • Att samtliga nikotinprodukter som inte är läkemedelsklassade ska omfattas av befintlig tobakslagstiftning.
 • Att det införs ett totalförbud mot all tobaksreklam, inklusive exponeringsförbud och neutrala paket.
 • Att det förbjuds smaktillsatser i alla icke-läkemedelsklassade tobaksprodukter. 

Se reklamfilmerna som delades på Instagramkontot @nikotin.semlan nedan. För mer info om kampanjens bakgrund och syfte, läs vår FAQ.

 

STORT TACK till alla som bidragit och engagerat sig i kampanjen:

 • ANR BBDO
 • DOP – Emil Larsson
 • Fotograf – Adam Klingeteg
 • Musik & sound design – William Olsson
 • Modeller – Adam Qvist, Axel Ahlqvist, Haddi Bluee
 • Location – Huset under bron
 • Wasabi Web
 • Clear Channel
 • DN
 • Story Media
 • Profiler – Fanny Melin, Martin Melin, Jace Witt, Ida Höckerstrand, Sofie Hallberg, Pischa Strindstedt, Elaf Ali, Oscar Molander, Sarah Sjöström, Sofia Wistam, My Martens, Tanvir Mansur, Bianca Salming, Hanna Ardéhn, Sophia Waldemarson, Ella Rappich och Johannes Cullberg
 • Social- och folkhälsominister Lena Hallengren