Dagens Opinion: ”A Non Smoking Generation kopplar ökning av vitt snus till marknadsföring”

29 september 2020
 / 
Dagens Opinion: ”A Non Smoking Generation kopplar ökning av vitt snus till marknadsföring”

Rökningen bland unga minskar långsamt men andelen som använder nya tobaksprodukter ökar lavinartat. A Non Smoking Generations nya Novusundersökning visar att bruket av vitt snus ökar i åldersgruppen 14-18 år och organisationen kopplar utvecklingen till tobaksindustrins reklam och vilseledande marknadsföring riktat mot barn och unga. Det rapporterar Dagens Opinion, som har intervjuat Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, om resultaten från den nya undersökningen.

Den nya Novusundersökningen visar att 89 procent av unga anser att kompisars påverkan är en orsak till att börja röka. Därefter följer ”vilja att passa in” (70 procent) och ”Mår dåligt psykiskt” (51 procent). På frågan om orsaker till att testa nya tobaksprodukter är också kompisarnas påverkan den vanligaste anledningen, men närmare sju av tio anser även att alternativet ”Verkar mindre farligt än traditionella nikotinprodukter” kan vara en orsak.

Helen Stjerna förklarar:

– Vi har sett under en längre tid att tobaksindustrin helt ogenerat använder influencers och gör reklam i sociala medier och på festivaler där ungdomar vistas. Reklamen går ut på att ’det är tobaksfritt’ och det leder till att människor tror att det är mindre farligt. Tobaksbolagen säger att produkterna inte innehåller tobak fast de är fullsprängda med nikotin och nikotin framställs av tobak. Det (att det är tobaksfritt) är en lögn.

Läs hela artikeln i Dagens Opinion.