”En väldigt upplysande föreläsning, kommer definitivt sprida vidare denna nya kunskap”

Från augusti till december 2021 har våra föreläsare Shannelle och Andrea besökt 46 skolor, gjort 93 föreläsningar och förmedlat kunskap om tobaksindustrin till 8859 elever. Årets enkätundersökning bekräftar att deras insats har gjort stort avtryck på elevernas kunskap och engagemang för en hållbar framtid. 94 procent av tillfrågade elever uppgav att de har lärt sig något nytt, och 97 procent anser att föreläsningen innehåller argument för att avstå från tobak.

Nu är 2021 års Tobaksbarn-turné med föreläsningen Barnarbete i ny förpackning avslutad, och återigen har vi bidragit till ökad kunskap om tobaksindustrins negativa konsekvenser för global hållbar utveckling. Vi har träffat och föreläst för tusentals skolelever runtom i Sverige och samtidigt nått ut till en bredare allmänhet via lokalmedia. Totalt har projektet uppmärksammats i cirka 13 medieinslag – artiklar och intervjuer i radio samt TV – med en gemensam potentiell räckvidd på över 16 miljoner.

Efter ett urval av föreläsningarna genomför vi en anonym enkätundersökning för att mäta och utvärdera effekten på elevernas kunskap samt uppfattningar. 631 elever svarade på enkäten och årets sammanlagda resultat visar glädjande att:

  • 94 % har lärt sig något nytt
  • 94 % har fått ökad kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling
  • 92 % uppfattade föreläsningen som tankeväckande
  • 97 % anser att föreläsningen innehåller argument för att avstå från tobak
  • 62 % svarade att det är troligt att de kommer att prata om föreläsningen med någon de känner

I slutet av enkäten får eleverna även utrymme att skriva en valfri kommentar om föreläsningen. Nedan är några av många härliga exempel. 

En väldigt upplysande föreläsning, kommer definitivt sprida vidare denna nya kunskap 

Väldigt bra och utvecklad föreläsning. Det var intressant och jag lärde mig mkt. <3

Bra att ni tog upp det då jag vet att många på denna skola snusar 

Riktigt bra föreläsning! Inspirerande, motiverande. Jag tror inte att många hade fått alla att lyssna som ni fick! 

Riktigt bra och intressant föreläsning! Det gav verkligen stor inverkan och inspirerade verkligen mig 

Bra föreläsare. Kunniga och bra på sin sak! 🙂  

Ni gjorde ett fantastiskt arbete. Fortsätt med det ni gör. 

 

Vill du att fler elever ska få tillgång till denna viktiga kunskap?

  • Se hur du kan stödja vårt arbete här.
  • Tipsa skolor om att visa vår digitala inspelade föreläsning här.