Digital föreläsning – ‘Barnarbete i ny förpackning’

För att så många elever som möjligt ska få ta del av viktiga fakta om tobak kan du som arbetar med högstadie- eller gymnasieelever få tillgång till vår digitala föreläsning. Den är en inspelad version av vår föreläsning ‘Barnarbete i ny förpackning’ från höstterminen 2020. Föreläsningen är 39 minuter lång och förmedlar kunskap om hur tobak påverkar barns rättigheter, miljö, hälsa, och de globala målen för en hållbar utveckling i Agenda 2030.

Genom att skicka in formuläret nedan får du tillgång till den inspelade föreläsningen ‘Barnarbete i ny förpackning’, en lärarhandledning med faktamaterial och gruppövningar som kan stödja ert tobaksförebyggande arbete. Efter våra föreläsningar i högstadie- och gymnasieskolor runtom i Sverige hösten 2020 uppgav 95 % av tillfrågade elever att de hade lärt sig något nytt och att de hade fått ökad kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling. Hela 97 % uppgav att föreläsningen innehåller argument för att avstå från tobak!