Digital föreläsning – ’Barnarbete i ny förpackning’

För att så många elever som möjligt ska få ta del av viktiga fakta om tobak kan du som arbetar med högstadie- eller gymnasieelever få tillgång till vår digitala föreläsning. Den är en inspelad version av vår föreläsning ’Barnarbete i ny förpackning’ från höstterminen 2020. Föreläsningen är 39 minuter lång och förmedlar kunskap om hur tobak påverkar barns rättigheter, miljö, hälsa, och de globala målen för en hållbar utveckling i Agenda 2030.

Vill du få tillgång till den inspelade föreläsningen? Genom att mejla info@nonsmoking.se och ange antalet elever som kommer att se föreläsningen får du tillgång till föreläsningen ’Barnarbete i ny förpackning’, kompletterande faktamaterial och gruppövningar som kan stödja ert tobaksförebyggande arbete, samt länkar till enkäter för uppföljning. Efter våra föreläsningar i högstadie- och gymnasieskolor runtom i Sverige hösten 2022 uppgav 94 procent av tillfrågade elever att de hade lärt sig något nytt och 95 procent uppgav att de hade fått ökad kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling.

En fråga som engagerar unga

Under hösten 2022 uppgav cirka 93 procent av tillfrågade elever att föreläsningen innehåller argument för att avstå från tobak. Det visar att vårt projekt – och den kunskap som vi förmedlar – gör skillnad. Nu är turnén 2023 avslutad, men vi ser redan fram emot hösten 2024 då vi får träffa fler unga runtom i Sverige.

Vi har under projektperioderna fått ett otroligt gensvar från ungdomar som blir engagerade i frågan och upprörda över att de inte hade fått kunskapen tidigare. Många elever återkommer till oss för att de vill skriva skolarbeten, starta UF-företag eller få andra tips för att engagera sig.

Kommentarer som elever har uppgett i våra enkätundersökningar:

”Jag snusar själv vitt snus men det här har motiverat mig till att verkligen sluta.”

”Bra och tänkvärd! Tack för er tjänst för mänskligheten!”

”Väldigt bra eftersom jag tror många inte är medvetna om att vitt snus är från samma plantager som andra tobaksprodukter”

”Det var en modern föreläsning med aktuella frågor som berör alla i dagens samhälle.”

”En fantastisk lärorik föreläsning som troligtvis får många att tänka efter angående användning av tobak, vilka förhållanden de som arbetar inom odlingen har och varför användning av tobak är en dålig idé.”

”Bästa jag sett. Jag kommer sprida detta för jag förstår nu hur viktigt det är att få stop på det.”

”Fortsätt kämpa för en värld utan tobak.”


Faktablad och diskussionsövningar om tobak kopplat till global hållbar utveckling:

Affischer som skolor kan ladda ned, skriva ut och sätta upp i klassrum, korridorer eller hos elevhälsan: