Fastighetsägare och Astma- och Allergiförbundet kräver en lagskärpning gällande rökförbud

15 november 2023
 / 
Fastighetsägare och Astma- och Allergiförbundet kräver en lagskärpning gällande rökförbud

Nyligen uppmärksammade Astma- och Allergiförbundet i TV4 Nyheterna att lagen om rökförbud i fastigheter är bristfällig och otydlig. Fastighetsägare kan ännu inte enligt lag avhysa en hyresgäst enbart för att de bryter mot ett rökförbud i hyreskontraktet, trots att röken skadar fastighet, möbler och grannar. I en enkätundersökning utförd av TV4 Nyheterna där 19 av de 25 största fastighetsägare i Sverige deltog, uppgav hela 73,7 % att de inkluderat något slags rökförbud i sina kontrakt. Trots det hade ingen av de lyckats avhysa en hyresgäst vid efter upprepade varningar och överträdelser. Nu kräver fastighetsägare tillsammans med Astma- och Allergiförbundet att regeringen ser över lagen, skärper och tydliggör vad som gäller.

Idag råder det inte ett rökförbud enligt lag om att en hyresgäst inte får röka i en trappuppgång, i sin lägenhet, balkong eller altan. I en ny enkätundersökning gjord av TV4 Nyheterna, kan man se att nära tre av fyra fastighetsbolag inkluderar rökförbud i sina hyreskontrakt, men då lagen inte är tydlig och omfattande nog, har ingen av de lyckats avhysa en hyresgäst som brutit mot rökförbudet. Efter fler år av att ha fått in klagomål från boende om rökande grannar, kräver nu fastighetsägare tillsammans med Astma- och Allergiförbundet att regeringen skärper och tydliggör lagen gällande rökförbud. Detta uppmärksammade TV4 Nyheterna nyligen i ett inslag.

”Det finns en lucka i lagen helt klart; det går inte att avhysa en hyresgäst som röker idag. Det behöver vara möjligt för människor att välja ett boende som är rökfritt.” Säger Astma- och Allergiförbundets generalsekreterare, Karin Neuhaus.

När man tidigare studerat mängden av farliga partiklar i andrahandsrök, kunde man se att koncentrationen fortfarande var 46 % för hög på åtta meters avstånd. Enligt de amerikanska hälsomyndigheterna finns det ”inget säkert avstånd från en tänd cigarett”, särskilt för barn. Dessutom skadar nikotinet och andra ämnen i röken även husdjur, möbler och tapet. Det som fastnar där kan i sin tur föras vidare till barn eller husdjur via så kallad tredjehandsrök när de kryper eller klättrar på mattan eller möbeln, till exempel.

Vi på A Non Smoking Generation står givetvis bakom initiativet, då både forskning och erfarenhet visar att tobaksförebyggande åtgärder såsom starkare tobakslagar och kunskapsspridning ger resultat i form av färre rökare.

Vill du också uppnå ett helt tobaksfritt Sverige och Europa? Skriv under den europeiska namninsamlingen här!