Passiv rökning skadar även på stora avstånd

En studie som genomfördes av det amerikanska företaget Inogen ämnade undersöka hur hög koncentrationen av farliga partiklar i cigarettröken var på olika avstånd. Med en partikelräknare utomhus såg man att även om koncentrationen av farliga partiklar minskar med avståndet till cigaretten, var koncentrationen fortfarande 46 % för hög på åtta meters avstånd. Enligt de amerikanska hälsomyndigheterna finns det ”inget säkert avstånd från en tänd cigarett”, särskilt för barn. Det delar Illustrerad Vetenskap.

Passiv rökning ökar risken för cancer. Det visade exempelvis en stor analys som publicerades 2018, som jämförde resultaten från 40 olika studier. En ny studie som genomfördes av det amerikanska företaget Inogen med en partikelräknare utomhus visar att cigarettrök skadar så fort man känner lukten av cigarettrök. När man känner röken utsätts man för dess upp emot 7 000 giftiga kemiska ämnena, något som skadar barn mer än vuxna eftersom barn andas in mer luft per kilo kroppsvikt än vuxna.

Även äldre personer utsätts för högre hälsorisker då deras immunsystem generellt sett är svagare, och den skadliga effekten av passiv rökning är störst för kvinnor, som löper förhöjd risk att drabbas av både bröstcancer och lungcancer. Passiv rökning är också kopplad till förhöjd risk att drabbas av stroke, särskilt bland icke-rökare, som regelbundet utsätts för rök från andra.