Finland vill klassa vitt snus som tobak

21 juni 2023
 / 
Finland vill klassa vitt snus som tobak

Regeringsprogrammets förhandlingsresultat i Finland presenterar lagändringar för vitt snus. I propositionen ska det vita snuset omfattas av landets befintliga tobakslagstiftning i avseende detaljförsäljning, vilket innebär att produkten endast kommer att kunna säljas med särskilt tobakstillstånd. Förslaget innefattar även en punktbeskattning av vitt snus och andra nikotinprodukter. Den finska regeringens initiativ syftar främst till att förhindra användningen av vitt snus bland ungdomar.

En handlingsplan för ett Tobaksfritt Finland 2030 presenterades under den Tobaksfria dagen 2018. Nu har flera av dessa punkter lyfts fram i Finlands förhandlingsresultat utifrån Regeringsprogrammet 2019. I regeringens förslag ska det vita snuset nu omfattas av rådande tobakslagstiftning gällande försäljning av produkten. Detta innebär att vitt snus kommer att klassas som tobak, och endast kunna säljas med särskilt tobakstillstånd.

Primärt syftar åtgärderna att motverka finska ungdomars användning av vita snusprodukter. Finlands regering vill även minska den förekommande illegala handeln i samband med dessa produkter och strategiskt begränsa importen av produkterna via e-handel från länder utanför Europeiska unionen. I Regeringsprogrammets förhandlingsresultat lyfts även förslag om att punktbeskatta nikotinprodukter, vilket innebär beskattning av enskilda varor och varugrupper. Punktbeskattningen, som tidigare har inkluderat konventionella tobaksprodukter, kommer nu även innefatta vitt snus och andra nikotinprodukter. 

Vill du att även svenska politiker ska stärka skyddet av barn och unga? Stöd vårt arbete här.