Fler än 240 000 unga vill ha en tobaksfri skoltid – utbildningsdepartementet undviker frågan

24 november 2021
 / 
Fler än 240 000 unga vill ha en tobaksfri skoltid – utbildningsdepartementet undviker frågan

A Non Smoking Generations senaste Novusundersökning visar att åtta av tio ungdomar i 14-18 års ålder är positiva till att förbjuda cigaretter och snus under hela skoltiden. Denna statistik motsvarar minst 240 000 ungdomar som vill ha en tobaksfri skoltid. Organisationen har kontaktat utbildningsdepartementet upprepade gånger för att lyfta frågan, men har inte fått något gensvar.

Sedan 2016 genomför Novus en undersökning av ungas attityder till tobak på uppdrag av den ideella organisationen A Non Smoking Generation. Årets undersökning visar att 92 procent av alla tobaksbrukare börjar i tonåren eller tidigare, och att den unga åldersgruppen både vill ha och behöver bättre förutsättningar för att förbli tobaksfria. De senaste två åren har bruket av vitt snus bland unga i 14-18 års ålder ökat med 128 procent. Samtidigt uppger åtta av tio unga att de är positiva till att förbjuda cigaretter och snus under skoltiden. Detta säger några av de ungdomar som organisationen har talat med:

– Det började framför allt på gymnasiet, eller egentligen grundskolan om man ska vara ärlig. Så det började i skolan. Var det en cool grej att börja med? Alltså ja det var det. Det var mer att min kompis började röka.

– Även om man inte vill så är det svårt att tacka nej när alla kompisar ska ut och röka på rasten. Väldigt många röker och ännu vanligare är det vita snuset som typ alla använder just nu.

I Novusundersökningen svarar konsekvent nio av tio unga att kompisars påverkan är en orsak till att börja röka, och i år svarade nästan åtta av tio att det är en orsak till att testa nya nikotinprodukter. En annan orsak som uppges i stor utsträckning är psykisk ohälsa. Samtidigt visar undersökningen att både unga och vuxna har låg kunskap om att nikotin ökar risken för psykisk ohälsa och kan ge inlärningssvårigheter. Dessutom uppger bara 57 procent av unga att de har fått ingående information om tobak i skolan.

– Vår undersökning visar genomgående att vuxensamhället misslyckas med att skydda barn och unga från skadliga nikotinberoenden. Trots att åtta av tio – motsvarande 240 000 ungdomar – själva vill ha en tobaksfri skoltid avböjer utbildningsdepartementet våra många mötesförslag och undviker problemet, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, i ett pressmeddelande.

En lag om tobaksfri skoltid, som enligt Novusundersökningen har starkt stöd bland den svenska allmänheten, har redan införts i Norge, Finland och nyligen Danmark. Tobaksfria miljöer, och specifikt en tobaksfri skoltid, har visats vara effektivt för att minska tobaksbruket bland unga.

– Nikotin är ett direkt hot mot ungas hälsa, studieresultat och framtid. Nu är det hög tid att även svenska ungdomar skyddas genom att uppgradera lagen om rökfri skolgård till en helt tobaksfri skoltid, säger Helen Stjerna.

Undersökningen har sammanfattats i rapporten Unga behöver en tobaksfri skoltid. För journalister som vill ha mer information eller för att ta del av undersökningen i sin helhet, kontakta:

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation: helen@nonsmoking.se, 073-339 36 44

Om undersökningen

Denna undersökning har genomförts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation för att undersöka allmänhetens inställning till tobak. Målgruppen var den svenska allmänheten i åldrarna 14–79 år. Totalt genomfördes 1 402 webbintervjuer under perioden 16-28 april 2021, varav 1071 gjordes med målgruppen 18-79 år och 331 gjordes med målgruppen 14–18 år. Deltagarfrekvensen var 63 procent.