För barns hälsa och en hållbar framtid: Quit Big Tobacco

31 maj 2021
 / 
För barns hälsa och en hållbar framtid: Quit Big Tobacco

Tobak dödar 8 miljoner människor i världen varje år. 9 av 10 tobaksbrukare börjar i tonåren och tobaksindustrin arbetar aktivt för att rekrytera nya kunder i varje ung generation. Stöd initiativet #QuitBigTobacco och ta ställning för barns rätt att skyddas mot tobak.

En global rörelse

Tobaksindustrin behöver kommunikation och reklam för att rekrytera nya kunder, men behöver kommunikationsbranschen tobak? Svaret nej på den frågan är utgångspunkten för ”Quit Big Tobacco” – en global kampanj där över 250 byråer, organisationer, myndigheter och företag, har åtagit sig att inte arbeta med eller för tobaksrelaterade aktörer. A Non Smoking Generation har inspirerats av denna kampanj och inleder nu ett liknande initiativ i Sverige, med startskott på årets World No Tobacco Day 31 maj. Temat för Tobaksfria dagen 2021 är ”Commit to quit” och nu uppmanar vi svenska aktörer att ”Commit to Quit Big Tobacco” – avsluta alla relationer med tobaksindustrin.

Varför Quit Big Tobacco Sweden?

Tobak är den största orsaken till global ohälsa som går att förebygga. Nästan alla tobaksdebuter sker i tonåren och det primära syftet med tobaksindustrins strategier – såsom produktdesign, smaktillsatser och reklam i sociala medier – är att rekrytera framtidens kunder bland barn och unga. Varje år lockas tusentals svenska ungdomar in i ett onödigt beroende som inte bara hotar deras egen hälsa, utan också en hållbar utveckling. Alla tobaks- och nikotinprodukter, även de som marknadsförs som ”tobaksfria”, framställs av tobak och ger upphov till omfattande hållbarhetsproblem samt människorättsbrott genom hela produktionskedjan. Orättvisa arbetsvillkor, fattigdom, utbrett barnarbete, massiv skogsavverkning, föroreningar, avfall och nedskräpning, är bara några exempel.

Tobaksindustrins globala konsekvenser, för både folkhälsa och en hållbar utveckling, berör alla länder och aktörer. Svenska aktörer i olika branscher och sektorer kan göra skillnad på olika sätt, men utifrån samma grundläggande beslut och syfte: att aktivt välja att ta avstånd från tobaksindustrin – för barns hälsa och en hållbar framtid.

Att stödja initiativet #QuitBigTobacco innebär exempelvis att:

  • Kommunikationsbyråer: inte arbetar med eller för tobaksföretag
  • Influencers: inte samarbetar med eller tar emot sponsring från tobaksföretag
  • Företag: inte arbetar med eller för tobaksföretag, och inte investerar i tobaksrelaterade företag
  • Organisationer: inte samarbetar med eller tar emot finansiering av tobaksföretag
  • Banker och fonder: inte investerar i tobaksrelaterade företag
  • Myndigheter och beslutsfattare: inte skapar eller upprätthåller kontakter med representanter för tobaksindustrin, och inte tar emot sponsring av tobaksföretag
  • Skolor: arbetar tobaksförebyggande och förbjuder alla former av tobaks- och nikotinprodukter under skoltiden
  • Privatpersoner: slutar eller inte börjar använda tobak, inte stödjer verksamheter som främjar tobaksföretag, tar ställning i kampanjen genom att dela inlägg i sociala medier #QuitBigTobacco @nonsmokinggeneration

Aktörer som stödjer initiativet

Andreas Wijk, artist och ambassadör för A Non Smoking Generation

anr+1, kommunikationsbyrå

Hjärt-Lungfonden, ideell organisation

Iza och Elle Cryssanthander, TikTok-profiler och ambassadörer för A Non Smoking Generation

Lena Hallengren, socialminister

Oscar Molander, artist och ambassadör för A Non Smoking Generation

Parul Sharma, människorättsjurist och hållbarhetsexpert

Psykologer mot Tobak, ideell förening

Riksförbundet Kontraktsmetoden

Sjuksköterskor mot Tobak, ideell förening

Tandvård mot Tobak, ideell förening

Tobaksfakta, ideell förening/medlemsorganisation

Tobaksfri Duo, tobaksförebyggande organisation/program

Tobakspreventivt nätverk i landsting och regioner, TPLR

Victoria Escobar, medgrundare till innovationsrörelsen Changers Hub och ambassadör för A Non Smoking Generation

 

Tillsammans för en tobaksfri generation!

Vi uppmuntrar fler aktörer att ta ställning och gå med i rörelsen #QuitBigTobacco.

För företag, organisationer eller myndigheter som vill ha mer information eller stödja initiativet, kontakta:

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation: helen@nonsmoking.se, 073-339 36 44

För privatpersoner som vill engagera sig i rörelsen: