Föreläsningen ’Barnarbete i ny förpackning’ digitalt

2 juni 2021
 / 

För att så många elever som möjligt ska få kunskap om hur tobak påverkar hälsa, miljö och hållbarhet finns en digital version av föreläsningen ’Barnarbete i ny förpackning’ tillgänglig. Genom att anmäla intresse här får du tillgång till filmen, lärarhandledning, faktamaterial och gruppövningar.