Föreläsningsturnén ’Barnarbete in ny förpackning’ i Falköping

Under hösten har våra föreläsare Ebba och Lina förmedlat viktig kunskap om tobaksindustrin oetiska metoder till tusentals skolungdomar runt om i landet. Vecka 42 besökte turnén Västra Götaland och lokaltidningen, Falköpings Tidning, intervjuade Ebba och Lina efter en föreläsning på Ållebergsgymnasiet. Föreläsningen som upplyser om tobakens negativa påverkan på miljön, barnarbete och mänskliga rättigheter gjorde att elever kände sig chockade, lurade av tobaksindustrin och frustrerade över hur situationen ser ut, berättar föreläsarna. 

Under förra torsdagen besökte A Non Smoking Generations föreläsare Ållebergsgymnasiet för att sprida kunskap om tobakens förödande konsekvenser. I samband med föreläsningen intervjuades A Non Smoking Generations föreläsare, Ebba och Lina, av Falköpings Tidning om den livsviktiga kunskap som föreläsningsturnén förmedlar till unga runt om i Sverige. 

Tobaksindustrin använder sig av en ungdomlig produktdesign riktad mot unga tjejer, såsom pastellfärger och glitter, berättar Lina. Hon understryker vikten av att förstå att produktdesignen är en del av tobaksindustrins marknadsföringsstrategi, utformad för att locka unga tjejer till att börja snusa och därigenom fastna i ett livslångt beroende. Både Lina och Ebba berättar att många av elever känt sig chockade, lurade av tobaksindustrin och frustrerade av de insikter som de fått av föreläsningen. 

CANs (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) senaste skolundersökning visar att vitt snus och e-cigaretter har ökat drastiskt bland unga de senaste åren, och för första gången på tio år syns även en ökning av cigarettbruk bland unga, berättar Ebba. Hon förklarar att ungas användning av de nya nikotinprodukterna kan ses som en inkörsport till cigaretter, eftersom att samtliga tobaks-/nikotinprodukter korrelerar.

I den senaste Novusundersökningen anger endast en tredjedel av unga att deras föräldrar pratar ingående med dem om tobak. Eftersom att nio av tio tobaksbrukare börjar i tonåren eller ännu tidigare, är det av yttersta vikt att föräldrar ökar sin kunskap och aktivt engagerar sig i djupgående samtal med sina barn om tobak. Föräldrar kan då ge sina barn värdefulla insikter och argument som kan hjälpa dem att fatta välgrundade beslut att avstå från tobak. 

Vill du hjälpa oss att sprida denna kunskap till fler barn och unga runtom i Sverige? Se hur du kan bidra här.