Nonsmoking i Efter Fem – Kravet: förbjud snus i svenska skolor

21 mars 2024
 / 
Nonsmoking i Efter Fem – Kravet: förbjud snus i svenska skolor

Under onsdagskvällen medverkade vår generalsekreterare, Helen Stjerna, i TV4:s Efter Fem för att belysa vikten av en lagstadgad tobaks-/nikotinfri skoltid. Enligt vår senaste Novusundersökning anger åtta av tio unga att ”kompisars påverkan” är en anledning att testa nya nikotinprodukter, vilket understryker skolans viktiga roll i att förhindra spridningen av tobaks- och nikotinbruk. Under intervjun tydliggör Helen att målet inte är att skuldbelägga eller jaga de som röker eller snusar, utan att skapa en skyddande miljö för dem som ännu inte har börjat använda av tobak/nikotin samt underlätta för de som försöker sluta. 

Under de senaste veckorna har media alltmer uppmärksammat den markanta ökningen av unga som använder nikotinprodukter samt lättillgängligheten av vitt snus bland minderåriga. Nästa vecka förväntas en utredning på uppdrag av regeringen ge besked om en tobaks-/nikotinfri skoltid kan införas nationellt. 

I TV4:s program Efter Fem förklarar Helen varför det är avgörande att införa en skoltid fri från tobak/nikotin för att minska denna ökning bland unga: 

Alla former av tobaksbruk är socialt smittsamma företeelser, och det innebär att om en eller två i klassen snusar, så kommer fler börja snusa. Framför allt om man vill sluta så blir det jättesvårt när kompisar går runt med dosor och delar med sig och bjuder. 

Under intervjun lyfter Helen de hälsoeffekter som nikotinet i vitt snus orsakar. Nikotin är ett beroendeframkallande nervgift som exempelvis leder till sömnstörningar, ger ökad risk för psykisk ohälsa och koncentrationssvårigheter – vilket i sin tur gör det svårare att prestera väl i skolan.

– Vi har mängder av ungdomar som har hört av sig till oss som säger, “jag fick ett gratisprov och nu är jag fast och jag kan inte plugga utan att snusa, jag hade inga problem innan men nu har jag svåra koncentrationsproblem”, berättar Helen.  

Under intervjun lyfter hon även hur den unga hjärnan är mycket mer känslig i jämförelse med den vuxna hjärnan, både när det gäller beroendet och risken för ökad ångest och oro. Helen betonar att stärkta tobakslagar och införandet av rökfria miljöer har bidragit till att rökningen minskat i Sverige:

Snuset är tobaksindustrins svar på att vi har lyckats trycka undan rökningen i vårt samhälle, och att vi har lyckats trycka ner rökning beror på att vi har så många rökfria miljöer nu, då blir det inte samma smittoeffekt som vi ser nu i skolan. Vi har en epidemi av vitt snus bland våra barn och unga- och det är förfärligt. 

Helen påpekar att en tobaks-/nikotinfri skoltid även ska inkludera gymnasieskolor, något som Norge, Danmark och Finland redan har implementerat. Hon tydliggör att en skolmiljö utan tobak/nikotin är en del av det förebyggande arbetet: 

Man gör det inte för att jaga rökare eller snusare, utan man gör det för att inte en kotte till ska börja. 

Vill du hjälpa oss att förebygga användningen av tobaks-/nikotinprodukter bland unga? Stöd vårt arbete här.