Hjärt-Lungfonden uppmanar regeringen att stärka tobakslagstiftningen

16 januari 2024
 / 
Hjärt-Lungfonden uppmanar regeringen att stärka tobakslagstiftningen

I höstens budgetproposition aviserade regeringen att sänka skatten på konventionellt snus under 2024. En ny Novusundersökning på uppdrag av Hjärt-Lungfonden visar att över hälften av svenska folket är negativt inställda till skattesänkningen. I en debattartikel i Aftonbladet belyser Hjärt-Lungfonden om den påtagliga ökningen av nikotinanvändning bland unga under de senaste åren och uppmanar därför regeringen att införa en starkare tobakslagstiftning, där även nya nikotinprodukter omfattas. 

Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung förklarar att det vita snus är långt ifrån ofarligt – trots tobaksföretagens försök att marknadsföra det som något sådant. Nikotinhalten i både vitt och konventionellt snus är helt oreglerad och kan innehålla upp till 150 milligram nikotin per gram snus, till skillnad från traditionellt snus som brukar innehålla sju till åtta milligram nikotin. Forskning kring nikotin och snus har hittills avslöjat allvarliga hälsoeffekter, inklusive en ökad risk för typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, en påverkad kognitiv funktion, en ökad risk för psykisk ohälsa samt en negativ inverkan på fostrets hjärta hos gravida kvinnor. Det är inte bara det starka beroendeframkallande ämnet nikotin som påverkar hälsan negativt, utan även smaktillsatserna i snuset försämrar både minne och kognition.

CAN:s senaste nationella skolundersökning visar att användningen av nikotinprodukter fortsätter att öka markant bland unga, vilket grundar sig i tobaksindustrins aggressiva marknadsföring och smaksättning av produkterna såsom frukt- och tuggummismak. Folkhälsomyndigheten uppmärksammar att vitt snus används i större utsträckning av unga. Bland 16-29-åringar är det 18 procent av tjejerna och 12 procent av killarna som använder vitt snus, medan endast tre procent av personer i åldersgruppen 20-84-åringar använder det. Kristina Sparreljung betonar att tobakindustrin ofta påstår att det vita snuset är avsett för vuxna som vill sluta, men att Hjärt-Lungfondens nya Novusundersökning avslöjar att sex av tio personer som använder vitt snus inte tidigare använt någon annan tobaksprodukt.

Den nuvarande lagen som reglerar nikotinprodukter är bristfällig. Hjärt-Lungfonden understryker vikten av att höja skatten för samtliga tobaks-/nikotinprodukter för att skydda fler unga från att börja; ett argument som stöds av över hälften av både den svenska allmänheten och Världshälsoorganisationen WHO. Dessutom är sju av tio vuxna positivt inställda till en höjning av åldersgränsen för köp av tobaks-/nikotinprodukter till 20 år. Trots allt detta, väljer regeringen istället att sänka skatten på snus med 20 procent.

Hjärt-Lungfonden uppmanar den svenska regeringen att:

  • Likställa alla tobaks-/nikotinprodukter inför lagen.
  • Göra grund- och gymnasieskolan helt tobaks-/nikotinfri.
  • Höja åldern för köp av tobaks-/nikotinprodukter till 20 år.
  • Höja skatten på alla tobaks-/nikotinprodukter.
  • Förbjuda smaktillsatser som appellerar till barn och unga i nikotinprodukter.
  • Förbjuda reklam och onlineförsäljning av nikotinprodukter.

A Non Smoking Generation står bakom Hjärt-Lungfondens uppmaning till regeringen för alla barns rätt till en god hälsa. 

Vill du hjälpa oss att förebygga användningen av tobaks-/nikotinprodukter bland unga? Stöd vårt arbete här.