Hur skulle en nikotinfri skoltid påverka skolpersonalens arbete?

5 april 2024
 / 
Hur skulle en nikotinfri skoltid  påverka skolpersonalens arbete?

Sedan Socialdepartementets utredning lade fram förslaget om en tobaks-/nikotinfri skoltid, har det väckt både reaktioner och diskussioner kring hur detta ska genomföras praktiskt i skolorna. Skolpersonalens roll i genomförandet av denna metod är inte att jaga snusare och rökare. Istället innefattar metoden att både skolpersonal och elever utbildas om de socialt smittsamma aspekterna av tobaks-/nikotinbruk, i syfte att skifta metodik –  från ordning och övervakning till prevention. Slutmålet är att skydda de som ännu inte har börjat samt underlätta för de som försöker sluta. Sju av tio unga anger själva att de vill ha en skoltid fri från tobak/nikotin och de skolor som har implementerat denna metod, med stöd av A Non Smoking Generation, har rapporterat väldigt goda effekter. 

Redan 2008 började A Non Smoking Generation att uppmana regeringen om att införa en helt tobaksfri skoltid nationellt. Under 2022 tillsatte Socialdepartementet en utredning för att undersöka möjligheterna och behoven av att implementera en skoltid fri från tobak och nikotin. Den särskilt tillsatta utredaren föreslår nu en lagstiftad nikotinfri skoltid, en rekommendation som under förra veckan presenterades för socialministern och lämnades in som ett formellt förslag till regeringens övervägande.

I samband med förslaget väcks frågan om lärare och annan skolpersonal riskerar att belastas ytterligare i sin yrkesroll, men syftet med metoden är inte att skolpersonal ska jaga elever som röker eller snusar. Istället handlar metoden om att sprida kunskap om hur grupptryck leder till en ökad användning av tobak/nikotin samt att skifta perspektiv, från ordnings- till skyddsperspektiv. Målet är inte att de som använder tobaks-/nikotinprodukter ska kontrolleras, istället är målet att skapa en skoltid, skolmiljö och skolkultur som avnormaliserar tobak/nikotin, skyddar och hjälper elever som är tobaks-/nikotinfria att förbli det samt underlättar för de som vill sluta. Dessutom visar vår senaste Novusundersökning att sju av tio unga själva vill ha en skoltid fri från tobak/nikotin. 

Skolpersonalens enighet kring målsättningen att förebygga tobaks- och nikotinanvändning bland ungdomar är avgörande. Först då kan elever inkluderas i metoden för att därefter använda sig av förankrade aktiviteter som exempelvis föreläsningar, workshops och samtal. I dessa aktiviteter kan ungdomar få kunskap om tobaksindustrins oetiska strategier, exempelvis hur de använder sig av green- och femwashing för att marknadsföra sina produkter eller att tobaksföretagenerbjuder tilltalande smaker och produktdesign i syfte att locka in unga i ett livslångt nikotinbruk. Dessutom leder kunskap och insikt om tobaksindustrins skadliga effekter på miljö och mänskliga rättigheter till att många unga väljer att avstå från tobak/nikotin.

Vill du också bidra till att barn och unga ska få den helt tobaksfria skoltid som de efterfrågar? Stöd vårt arbete här.