Internationella dagen för mänskliga rättigheter

9 december 2021
 / 
Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Den 10 december infaller den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Alla människor förtjänar att få sina rättigheter respekterade, men tyvärr krävs många åtgärder och förändringar för att detta ska kunna bli verklighet runtom i världen. För att bidra med några steg på vägen arbetar vi på A Non Smoking Generation med att bekämpa tobaksindustrin – som kränker mänskliga rättigheter genom hela produktionskedjan. 

Tobaksindustrin motverkar samtliga 17 av FN:s globala mål för hållbar utveckling, och hotar därmed framtiden för hela planeten samt allt och alla som lever där.

Varje år berövas åtta miljoner människor sitt liv på grund av tobaksbruk, varav 1,2 miljoner till följd av passiv rökning.

Miljontals bönder och deras barn utnyttjas till skadligt arbete på tobaksodlingar, vilket leder till djup fattigdom, utebliven utbildning och stora hälsoproblem från hantering av giftiga tobaksblad samt stora mängder bekämpningsmedel.

Vi behöver bli fler i kampen mot tobaksindustrin – för mänskliga rättigheter och en hållbar värld. Vill du vara med? Se vad du kan göra här.

För mer info om tobak, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling, se vårt faktablad om tobak och Agenda 2030.