Kampanj: Luft och lungor

30 september 2019
 / 
Kampanj: Luft och lungor

30 september inleds Mediaplanets kampanj Luft och lungor för att belysa olika perspektiv och ämnen relaterade till lunghälsa. Kampanjen uppmärksammar tobaksfrågan och det viktiga målet om ett rökfritt Sverige 2025. A Non Smoking Generation fick utrymme att lyfta fram behovet av en lag om tobaksfri skoltid, och att barn och unga måste skyddas från att utsättas för tobak under tiden de spenderar i skolan.

I spalten på sida 12: Unga vill ha tobaksfri skoltid

40 år har A Non Smoking Generation arbetat för att skapa förutsättningar för unga att själva välja ett tobaksfritt liv. 1 juli 2019 infördes fler rökfria miljöer och nu är det barnens tur att få en lag om tobaksfri skoltid.

– Från skolgård till skoltid. Det röks fortfarande på många svenska skolor trots lagen om en rökfri skolgård. En årlig Novusundersökning visar tydligt att unga börjar med tobak på grund av kompisars påverkan. För att förhindra normalisering och grupptryck behöver lagen reglera tobaksbruk under skoltiden. I Norge har ungas rökning minskat från 7 % till 0,4 % efter att man infört tobaksfri skoltid.

– Nikotin medför allvarliga hälsorisker och inlärningssvårigheter. Samtliga tobaksprodukter är skadliga men i nuläget omfattar lagen bara cigaretter. Nya nikotin- produkter som e-cigaretter, snus och vitt snus, behöver inkluderas för att skydda barn och unga.

– Ungas rätt. Sju av tio unga vill själva ha en tobaksfri skoltid för att slippa känna trycket att börja. Varje barn har rätt till en tobaksfri skoltid och att få ta del av den kunskap som motiverar till ett tobaksfritt liv.

Se mer av kampanjen hos folkhalsasverige.se.