Kommunikationsbyrån anr+1 vill bidra till en positiv samhällsutveckling

Tobak dödar 8 miljoner människor i världen varje år, och 9 av 10 tobaksbrukare börjar i tonåren. Tobaksindustrin arbetar aktivt för att rekrytera nya kunder i varje ung generation. I samarbete med A Non Smoking Generation tar kommunikationsbyrån anr+1 den globala kampanjen #QuitBigTobacco till Sverige och uppmanar fler svenska aktörer att ta avstånd från tobaksindustrin.

Tobaksindustrin behöver kommunikation och reklam för att rekrytera nya kunder i varje generation, men behöver kommunikationsbranschen tobak? Den frågan utgör grunden för ”Quit Big Tobacco” – en global kampanj där över 250 byråer, organisationer och företag har åtagit sig att inte arbeta med tobaksrelaterade aktörer. Nu inleder A Non Smoking Generation ett liknande initiativ i Sverige.

Idag finns stora mängder tobaksrelaterade uppdrag för kommunikationsbyråer. I takt med att rökningen minskar i många höginkomstländer utvecklar tobaksindustrin nya nikotinprodukter, varav flera marknadsförs som ”tobaksfria”. Syftet är att kringgå tobakslagar och framställa produkterna som mindre skadliga. Sedan ett år tillbaka samarbetar A Non Smoking Generation med kommunikationsbyrån anr+1 för att uppmärksamma tobaksindustrins strategier för att locka nya kunder – framför allt bland barn och unga. anr+1 är nu den första byrån som stödjer ”Quit Big Tobacco”.

– anr+1 är stolta samarbetspartners till A Non Smoking Generation och initiativtagare till kampanjen, vilket vi nu kan kommunicera och agera på fullt ut som en del av vår nya strategi. Vi väljer aktivt att använda vår kunskap och kompetens för att bidra till en positiv samhällsutveckling, och därför är alla former av tobaksuppdrag, självklart även de ”tobaksfria” nikotinprodukterna, inte aktuellt, säger Anna Celay, Strategy Director anr+1.

Tillsammans för en tobaksfri generation!

Vi uppmuntrar fler aktörer att ta ställning och gå med i rörelsen #QuitBigTobacco.

För mer information eller för att stödja initiativet, kontakta:

 

Bild: anr+1 – Anna Celay, Strategy Director & Partner, Andreas Lönn, Creative Director & Partner, Pontus Karlsson, CEO & Partner.