Konsumentverket stämmer e-cigarettföretag gällande marknadsföring

Enligt lagen om tobak och liknande produkter från 2017 är det förbjudet att marknadsföra tobaksprodukter, men lagen är otydlig gällande regleringen av nya produkter som e-cigaretter och ”tobaksfritt” snus. Trots oklarheterna beslutade Konsumentombudsmannen att vända sig till Patent- och marknadsdomstolen i syfte att förbjuda ett e-cigarettföretag från att göra reklam för sina produkter.

I yttrandet till Patent- och marknadsdomstolen lyfte Konsumentombudsmannen fram att e-cigarettföretaget Ecoswe har brutit mot tobakslagen genom att marknadsföra sina produkter på Facebook och via mejl på ett säljinriktat sätt.

Elin Häggeborn, handläggare för rättsenheten för e-cigaretter på Konsumentverket, förklarade för Resumé att lagstiftningen sällan utvecklas i samma takt som nya produkter lanseras på marknaden. Hon betonade även att det i dagsläget saknas en tydlig praxis för myndigheternas dömande av företag som marknadsför produkter med nikotin, vilket är ytterligare en anledning till Konsumentombudsmannens stämningsansökan.

Konsumentverket har haft många tillsynsärenden gällande försäljning av e-cigaretter på internet, och myndigheten ser brister hos många återförsäljare. I samband med stämningsansökan har de haft kontakt med Ecoswe som anser att lagen är otydlig vad gäller regleringen av olika produktkategorier. Företaget hävdar också att deras marknadsföring har anpassats efter befintlig lagstiftning.

Stämningen mot Ecoswe är den första i sitt slag och handlar främst om att få se hur domstolen bedömer ärendet samt hur e-cigaretter får marknadsföras på nätet. Konsumentverket har noterat liknande oklarheter gällande marknadsföring av nya snusprodukter som marknadsförs som tobaksfria. Av samma anledning har regeringen tillsatt en utredning för att avgöra hur nya nikotinprodukter borde regleras.

Detta skedde samma vecka som A Non Smoking Generation genomförde kampanjen Nikotinsemlan för att uppmärksamma hur tobaksindustrin utvecklar strategier och nya produkter för att kringgå tobakslagen.

Läs hela artikeln hos Resumé.