Lektionsmaterial för att förebygga snusande bland elever

För att motverka den ökande snusanvändningen bland ungdomar har Stefan Åberg, ANDTS-samordnare i Helsingborgs stad, utvecklat ett lektionsmaterial med fokus på att förebygga snusande bland skolelever. Materialet består bland annat av filmer, diskussions- och värderingsövningar, samt en uppgift där eleverna får skapa affischer med slogans som uppmuntrar unga att förbli snusfria.

Därför behövs materialet

– Jag (Stefan) tycker att skolvärldens förebyggande arbete med tobak är i framkant men det preventiva arbetet med snuset har gått under radarn. Nu visar olika undersökningar att nikotinmissbruket ökar för våra ungdomar och därför behövs ett krafttag för att stoppa denna utveckling. Nu marknadsförs det vita snuset med lockande smaker men det innehåller likväl höga halter av nikotin som framställs av tobak, så frågan är hur det kan anses tobaksfritt?

Tillsammans med mediepedagogen Christina Sava från Nicolaiskolan i Helsingborg har Stefan Åberg skapat ett lektionsmaterial till hennes elever. Eleverna har fått kunskap i tobaksfrågan och därefter producerat affischer med slogans om fördelarna med att inte snusa.

– Syftet med lektionsmaterialet har varit att medvetandegöra fördelarna med att inte använda snus. Vårt mål har varit att eleverna som arbetade med uppgiften skulle få bättre nikotinkunskaper men också mediateknikkunskaper, vilket utvärdering visade. Den visade även att alla deltagare tyckte att uppgiften har varit lärorikt och hade ett trevligt upplägg. Nu hoppas vi på att affischerna kan spridas i olika sammanhang och påverka andra ungdomar. 

Fler skolor är välkomna att inspireras och ta del av materialet här.