Myter och sanningar om hur tobaksindustrin riktar sig till ungdomar

25 augusti 2021
 / 
Myter och sanningar om hur tobaksindustrin riktar sig till ungdomar

Unga människor är tobaksindustrins främsta målgrupp. När befintliga tobaksbrukare dör eller slutar behöver industrin fånga en ny generation beroende kunder för att säkra sina framtida affärer. De flesta tobaksbrukare börjar i ung ålder. Det globala nätverket STOP slår hål på myter om att tobaksindustrin inte riktar sig till unga.

Tobaksindustrin riktar in sig på ungdomar i hela världen, särskilt i låg- och medelinkomstländer. Trots de välkända hälsoriskerna med rökning är tobaksindustrins främsta fokus fortfarande att sälja cigaretter – inklusive till unga människor. Vissa stora tobaksföretag hävdar att de vill fasa ut rökningen, men ännu utgör cigarettförsäljningen den största delen av deras verksamhet. Marknadsföring riktat till ungdomar via cigarettpaket, annonser och sponsring sker än idag.

Nya nikotinprodukter är det senaste hotet mot ungas hälsa. Industrin skapar en ny epidemi av hälsoskadliga beroenden genom att marknadsföra e-cigaretter, upphettade tobaksprodukter och nikotinportioner, riktat till ungdomar.

STOP slår hål på myter kring tobaksindustrins verksamhet

Myt: Tobaksindustrin marknadsför inte cigaretter till unga

Sanning: Tobaksindustrin fortsätter att tillverka och marknadsföra cigaretter, samt tillbehör såsom smakkapslar, som kan tilltala unga människor. Eftersom cigarettförsäljningen minskar i många delar av världen måste industrin rekrytera en ny generation rökare för att upprätthålla dess mycket lönsamma cigarettverksamhet.

  • Tobaksföretag säljer smaksatta cigaretter och smakkapslar – som är designade för att tilltala nya rökare och vanligtvis används av de som experimenterar med rökning.
  • Tobaksföretag designar cigarettpaket som tilltalar ungdomar, exempelvis genom begränsade upplagor (limited editions) och starka färger. Andra exempel är marknadsföring av cigaretter bredvid frukt och snacks i Colombia, nära skolor i Indonesien och Indien, samt i sociala medier i Tyskland.

Myt: Industrins nya produkter är till för vuxna rökare som vill byta produkt

Sanning: Industrin marknadsför e-cigaretter och upphettade tobaksprodukter som attraktiva livsstilsprodukter som kan locka ungdomar och icke-rökare.

  • De nya tobaks- och nikotinprodukterna framställs ofta i relation till teknikprylar och accessoarer, ofta i händerna på unga människor i glamorösa lokaler. Industrin utnyttjar influencers i sociala medier för att nå ut till unga användare och icke-rökare.
  • Enligt tobaksindustrins egna data har antalet nikotinanvändare ökat de senaste åren, vilket indikerar att personer som aldrig har rökt eller tidigare använt nikotinprodukter nu har börjat.
  • Studier från USA visar att minderåriga icke-rökare som använder e-cigaretter åtminstone dubblar risken för att senare börja röka. 

Myt: Ungdomar skyddas mot tobaksreklam via marknadsföringsregler och reklamförbud

Sanning: Tobaksföretag bestrider eller kringgår reklamförbud, och det finns bevis för att de även har bestridit sina egna riktlinjer kring marknadsföring riktad till unga användare.

  • Sociala medier har möjliggjort för tobaksföretag att marknadsföra deras produkter internationellt. Det är komplicerat att reglera denna globala marknadsföring då införandet av reklamförbud i sociala medier kan kräva gränsöverskridande lagstiftning.
  • Philip Morris International har gått emot sina egna marknadsföringsprinciper när varumärkesambassadörer under 25 års ålder marknadsförde den upphettade tobaksprodukten ”IQOS” på Instagram.

Myt: Tobaksindustrin är en pålitlig partner i arbetet med att bekämpa tobaksepidemin

Sanning: Enligt artikel 5.3 i Världshälsoorganisationens (WHO) tobakskonvention finns en grundläggande och olösbar konflikt mellan tobaksindustrins kommersiella intressen och folkhälsopolitikens intressen. Tobaksindustrin är orsaken till den pågående tobaksepidemin som dödar över åtta miljoner människor i världen varje år, och att få ett slut på tobaksepidemin ligger inte i deras ekonomiska intresse.

Industrin fortsätter att tillämpa strategier för att förhindra och fördröja åtgärder samt policyer som skulle kunna minska tobaksbruket. Exempel:

  • Industrin bekämpar skattehöjningar: när skatter är låga blir tobaks- och nikotinprodukter mer tillgängliga för priskänsliga konsumenter, såsom ungdomar.
  • Industrin försöker hindra införande av smakförbud: smaktillsatser är designade för att locka ungdomar och de som inte har rökt tidigare.

Fullskalig implementering av WHO:s tobakskonvention kan hjälpa till att skydda unga människor från tobaksindustrins ihärdiga försök att fånga dem i ett livslångt beroende.

Vill du hjälpa oss att öka denna kunskap och skydda unga från tobaksindustrins strategier? Se vad du kan göra här.