Ny forskning: Stora hälsovinster för långtidsrökare som slutar

19 mars 2024
 / 
Ny forskning: Stora hälsovinster för långtidsrökare som slutar

En ny oberoende studie publicerad av New England Journal of Medicine Evidence framhäver betydande hälsofördelar för långtidsrökare som väljer att avsluta sitt bruk. Forskningen visar att användningen av traditionella cigaretter kan minska livslängden med upp till  12 år. Den nya forskningen visar att man även som långtidsrökare fortfarande har möjlighet att förbättra den minskade livslängden avsevärt om man slutar röka – mer än vad tidigare forskning har antytt.

För att undersöka rökningens påverkan på livslängden, inklusive effekterna av att sluta röka, har en omfattande studie genomförts där nästan 1,5 miljoner personer från USA, Kanada, Norge och Storbritannien har studerats i över 15 år. 

Studiens resultat visar att de som är långtidsrökare i genomsnitt avlider 12 år tidigare än icke-rökare, men att det fortfarande finns stora hälsofördelar med att sluta röka, även om man redan började i tonåren. De som väljer att slutar röka innan 40 års ålder kan bespara sex år av sitt liv medan en person som slutar mellan 50-59 år kan bespara 2,5 år – till skillnad från om de hade fortsatt att röka cigaretter. Även efter 60 års ålder visar studien märkbara hälsovinster redan tre år efter avslutat bruk.

Studien inkluderar justeringar baserade på faktorer som övervikt, alkoholkonsumtion och utbildningsnivå, och trots dessa anpassningar framkommer det att rökning av traditionella cigaretter fortfarande utgör den mest betydelsefulla faktorn för livslängden.

En av studiens forskare, Inger Torhild Gram, framhäver att individer som övergår från traditionella cigaretter till snus eller e-cigaretter inte kommer att uppnå de hälsofördelar som studien presenterar. Användandet av snus och e-cigaretter medför särskilda hälsorisker, vilket kan motverka de fördelaktiga effekterna av att avstå helt från cigarettrökning. Att ersätta cigaretter med snus eller e-cigaretter gör det ofta svårare att sluta röka helt, vilket resulterar i att många hamnar i ett blandbruk istället. En ny amerikansk studie visar dessutom att ett sådant blandbruk ökar risken för lungsjukdomar trefaldigt. 

Vill du hjälpa oss att förebygga alla hälsorisker med tobak/nikotin? Stöd vårt arbete här.