Ny studie: E-cigaretter ökar risken för lungsjukdomar

14 mars 2024
 / 
Ny studie: E-cigaretter ökar risken för lungsjukdomar

En ny amerikansk studie, med stöd av National Cancer Institute, visar att ungas användning av e-cigaretter, enskilt eller i kombination med traditionella cigaretter, ökar risken för diagnostiserad bronkit, lunginflammation eller kronisk hosta. Vidare visar studiens resultat att en kombinerad användning av e-cigaretter och cigaretter ökar risken för att utveckla en diagnostiserad lungsjukdom trefaldigt.

Det finns en allmän kännedom om cigarettrökningens hälsoeffekter, men många saknar kunskap om hälsoriskerna som e-cigaretter medför, inte minst på grund av att det – till skillnad från cigaretter – saknas forskning kring de långsiktiga effekterna. Den amerikanska longitudinella studien ”ENDS, Cigarettes, and Respiratory Illness: Longitudinal Associations Among U.S. Youth” undersökte hur användningen av e-cigaretter påverkar ungas lunghälsa, samt vilka hälsorisker som uppstår vid kombinerad användning av både traditionella cigaretter och e-cigaretter. Forskningsresultatet visar att e-cigarettanvändning leder till en trefaldig ökad risk för lungsjukdom –  både enskilt och i kombination med traditionella cigaretter.

Även Louise Adermark, forskare vid Göteborgs universitet, menar att en kombinerad användning av dessa produkter kan leda till ytterligare hälsorisker. Exempelvis kan smaksättningen i e-cigaretter orsaka cellskador i munhåla och lungor samt öka risken för luftvägsinflammationer, något som orsakas av både e-cigaretter med och utan nikotin. Magnus Lundbäck, docent i kardiologi och läkare vid Danderyds sjukhus, bedriver forskning på e-cigaretternas inverkan på hjärta och kärl. I sitt forskningsresultat lyfter Magnus att blodkärlen blir mer styva vid användning av e-cigaretter än vid rökning av traditionella cigaretter, något ytterligare ökar risken för hjärtinfarkt och stroke.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning senaste skolundersökning visar att 56 procent av gymnasieelever i årskurs två har testat e-cigaretter och i vår senaste Novusundersökning anger sex av tio unga mellan 14-18 år att ”nikotinprodukter verkar mindre farligt” som en trolig anledning till att testa e-cigaretter och vitt snus. Vidare visar oberoende studier att ungdomar som använder e-cigaretter är mer benägna att börja röka traditionella cigaretter, vilket leder till ökade hälsorisker.

För att skydda fler unga från att börja använda nikotinprodukter uppmanar A Non Smoking Generation regeringen att införa en starkare tobakslagstiftning som omfattar nikotinprodukter i kombination med fler kunskapshöjande åtgärder samt en nikotinfri skoltid

Vill du stödja vårt arbete för en tobaks-/nikotinfri generation? Se hur du kan bidra här.