Ny rapport: Smaksatta cigarrer ökar markant bland unga i USA

En ny amerikansk rapport, Not Your Grandfather’s Cigar, visar att försäljningen av cigarrer på nationell nivå har mer än fördubblats mellan 2000 och 2021 i USA. Ökningen är direkt kopplad till cigarrernas lockande smaksättning, ungdomliga förpackning och låga pris. Truth Initiative belyser hur smaktillsatser fortfarande spelar en central roll i tobaksindustrins strategi för att locka unga och marginaliserade grupper till att börja, inte minst via en specifik marknadsföring av mentolcigaretter riktade mot svarta amerikaner. I USA pågår därför en avgörande process för att förbjuda smaktillsatser i cigarrer och mentolsmaken i cigaretter, med målet att skydda fler från tobakens livsfarliga effekter. Detta uppmärksammar Campaign for Tobacco-Free Kids

I USA har myndigheten, Food and Drug Administration, nyligen föreslagit att förbjuda smaktillsatser i cigarrer och mentolcigaretter nationellt. Syftet är framförallt att minska användningen av tobaksprodukter bland unga och skydda från de fysiska och psykiska skador som tillkommer av bruket. I Sverige har karismatiska smaktillsatser i cigaretter och rulltobak varit förbjuden sedan maj 2020, samtidigt som smaksättning av vitt snus och e-cigaretter inte har reglerats.

Rapporten Not Your Grandfather’s Cigar lyfter USAs fördubblade ökning av cigarrförsäljning mellan 2000 och 2021, och synliggör hur smaker, tilltalande produktdesign och låga priser gjort produkten särskilt lockande för unga. I USA beräknas 500.000 unga använda cigarrer och varje dag börjar ytterligare 800 unga använda tobaksprodukten. Rapporten visar även att svarta amerikaner i gymnasieåldern röker cigarrer i större utsträckning än skolkamraterna i samma ålder. Denna skillnad påvisar tobaksindustrins strategier – att de riktat sin marknadsföring mot marginaliserade grupper, med fokus på cigarren som livsstilsprodukt.

Cigarrernas lockande smaker har lett till att de är mer vanligt förekommande bland amerikanska ungdomar, samtidigt som e-cigaretter är den vanligaste tobaks-/nikotinprodukten som används bland unga i USA. Av de amerikanska ungdomar som röker cigarrer, anger nästan 75 % att de började använda produkten på grund av de smaker som fanns tillgängliga. Dessutom visar vår senaste Novusundersökning att varannan ungdom i Sverige anser att lockande smaker är en anledning till att testa nya nikotinprodukter. Smaksättningen i tobaks-/nikotinprodukter leder även till att unga uppfattar produkten som ofarlig, trots att hälsoforskning visar motsatsen. Tobaksföretagens strategier är tydliga, och resultaten likaså. Vi behöver ta förebyggande och proaktiva åtgärder för att skydda Sveriges barn och unga.

Vill du göra det du kan för att skydda barn mot tobak/nikotin? Stöd vårt arbete här.