Nya regleringar för distansförsäljning av tobaks-/nikotinprodukter införs

4 mars 2024
 / 
Nya regleringar för distansförsäljning  av tobaks-/nikotinprodukter införs

Från och med den 1 mars 2024 har nya föreskrifter för distansköp av tobak, nikotinprodukter och påfyllningsbehållare trätt i kraft. Socialministern Jakob Forssmed understryker att syftet med den nya regleringen är att förhindra försäljning eller överlåtelse av dessa produkter till personer under 18 år. I Sveriges Radio förklarar Åsa Thornqvist, utredare för Folkhälsomyndigheten, att bestämmelserna redan inkluderats i lagstiftningen sedan 2022. Hon framhåller att de nya föreskrifterna inte kommer att begränsa ungdomars tillgång till nikotinprodukter ytterligare.

Antalet unga som använder nikotinprodukter fortsätter att öka explosionsartat och enligt CAN:s senaste nationella skolundersökning anger 44 procent av gymnasieelever i årskurs två att de har testat vitt snus och 56 procent att de har provat e-cigaretter. Enligt vår senaste Novusundersökning uppger över 63 procent av unga mellan 14 och 18 år att det är lätt att få tag på vitt snus och e-cigaretter som minderårig. Den vanligaste anledningen till att unga testar nya nikotinprodukter är kompisars påverkan och medierna larmar kontinuerligt om hur användningen av nikotinprodukter på skolor ökar och att elever bjuder varandra. 

Enligt de nya bestämmelserna för distansköp av tobaks-/nikotinprodukter har ålderskontroll införts både vid köp och vid utlämning av produkterna. Ytterligare åtgärder som introduceras i samband med dessa föreskrifter innefattar att förpackningarna som säljs online måste uppfylla de krav som redan fastställts enligt lagen om nikotinprodukter som trädde i kraft sommaren 2022. Det innebär att förpackningarna för tobaks- och nikotinprodukter, liksom påfyllningsbehållare, måste uppfylla kraven för märkning och innehållsdeklaration. Ytterligare förtydligar bestämmelserna att det måste finnas tydliga och synliga meddelanden som informerar om förbudet mot att sälja eller överlämna nikotinprodukter till personer under 18 år, och att all reklam för nikotinprodukter måste följa de bestämmelser som fastställts enligt lagen om nikotinprodukter 2022.

En av Folkhälsomyndighetens utredare, Åsa Thornqvist, menar att de nyligen införda bestämmelserna inte kommer att ytterligare minska ungdomars tillgång till produkterna:

Den konkreta förändringen är egentligen bara ett stöd för den som säljer, att se till att följa reglerna. I lagen står det att den som lämnar ut en sådan produkt ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått den åldern, så reglerna finns redan.

Att begränsa minderårigas tillgång till tobaks-/nikotinprodukter är ett avgörande steg för att minska användningen bland unga. Däremot krävs det betydligt starkare och effektivare regleringar för att skydda unga från att börja med tobak/nikotin.

Vill du se starkare reglering av tobaks-/nikotinprodukter i Sverige? Stöd vårt arbete för en tobaksfri generation här.