Nyhetsmorgon: Åtta av tio vill ha fler rökfria miljöer

1 juli 2020
 / 
Nyhetsmorgon: Åtta av tio vill ha fler rökfria miljöer

Vår nya Novusundersökning visar att opinionen för rökfria miljöer är stark och har ökat signifikant på ett år sedan den nya tobakslagen om utökat rökförbud infördes den 1 juli 2019. På årsdagen för den nya lagen gästade Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, Nyhetsmorgon i TV4 för att berätta om resultat från undersökningen och uppmärksamma behovet av en lag om tobaksfri skoltid. 

– Allting handlar om information, och jag tror att den nya lagen har informerat och höjt kunskapen kring den här frågan, där vi ser att barn och unga får ökat stöd i att förbli tobaksfria när vi har fler tobaksfria miljöer. Det tror jag att folk har förstått bättre nu… att vi gör det här för att skydda barn och unga från att börja, säger Helen Stjerna.

Åtta av tio bland både allmänheten och ungdomar anser även att tobak borde vara förbjudet under skoltiden. Nu efterlyser vi en lag om tobaksfri skoltid!

– Vi har idag en lag som heter rökfri skolgård och dels så inkluderar den bara cigaretter, och det blir ett problem då att det är jättemånga som använder snus och e-cigaretter obehindrat, både under lektionstid och under raster. Det största problemet med lagen är att det bara är skolgården och då blir det en gränsproblematik… Vi vill se att skoltiden regleras, precis som man har gjort i Norge och nu även i Danmark. Det spelar ingen roll vart man är i skolan, under hela skoldagen – från det att man börjar till det att man slutar – är man tobaksfri.

Se inslaget hos TV4.

Läs mer om undersökningen här.