Debatt: Vitt snus gör barn nikotinberoende

Under året som gick bytte minst en av världens alla tobaksjättar bransch. Från dödlig business till hållbar och omtänksam rökavvänjning. Åtminstone om man får tro dem själva. Sanningen är att det är en framgångsrik pr-strategi för att lansera nya tobaksprodukter och säkra framtida kunder. Produkter som lockar barn in i ett livslångt nikotinmissbruk. Det skriver Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, i en debattartikel i Aftonbladet.

I en ny undersökning som Meltwater gjort på uppdrag av A non smoking generation uppgår det beräknade annonsvärdet för dold tobaksreklam till mer än 40 miljoner kronor under första halvåret 2019. Trots att tobaksreklam är förbjudet i Sverige uppger också var fjärde ungdom att de ofta ser tobaksreklam. En av orsakerna är att tobaksindustrin lanserat det vita ”tobaksfria” snuset som just för att det kallas ”tobaksfritt” kan marknadsföras fritt till barn och unga på sociala medier, festivaler och events. På 70-talet kunde tobaksindustrin lura människor att börja röka genom reklam och utdelning av gratis smakprover och nu är vi alltså tillbaka på ruta ett där tobaksindustrin återigen tillåts locka barn in i beroende. 

I USA kämpar tusentals ungdomar för sina liv efter att de har rökt e-cigaretter och nu har vi de första fallen av EVALI (E-cigarette Vaping Associated Lung Injury) i Sverige. Tobaks- och cannabislobbyisterna protesterar högljutt och menar att sjukdomsfallen beror på felaktig användning av e-cigaretter. Sanningen är att ungdomarna är lurade av industrins marknadsföring av e-cigaretter som något ofarligt i jämförelse med konventionella cigaretter.

Vissa av de nya ”tobaksfria” produkterna kanske är mindre farliga än cigaretter, men kan innehålla 20 gånger mer nikotin och smaktillsatser som lockar barn att testa. Viktigt att poängtera är att mer än åtta av tio tobaksbrukare börjar som barn och ingen gör ett aktivt val att bli rökare eller snusare. Samtliga börjar på grund av sociala faktorer och ingen tänker att det verkar fint att vara slav under nikotinet och riskera både hälsa, relationer och ekonomi.

Så, varför gör våra politiker inte mer för att skydda barnen? En tänkbar förklaring är att kunskapen om tobak och nikotin brister. Vår senaste Novusrapport avslöjar att bara sex procent av allmänheten känner till att nikotin ökar risken för inlärningssvårigheter och fem procent vet att tobaksodlingar orsakar massiv skogsavverkning. Den nya medierapporten visar att knappt 10 procent av artiklarna om tobak berörde miljö och hållbarhet. Många industrier granskas hårt när det gäller arbetsvillkor och klimatpåverkan, men den industri som årligen orsakar åtta miljoner dödsfall tillåts agera i det dolda. En seriös granskning av tobaksindustrin skulle kunna göra stor skillnad för antalet tobaksdebuter, och för alla de barn som utnyttjas på tobaksfält runtom i världen.

En annan möjlig förklaring till politikernas ovilja att agera är att man värderar kortsiktiga ekonomiska intressen framför barns rätt till hälsa och en hållbar framtid. Det nya svarta guldet är inte så vitt som det framstår. Nikotin framställs av tobak som hindrar global hållbar utveckling och lockar nästa generation in i beroende. För att nå en tobaksfri generation krävs krafttag från hela samhället.

A Non Smoking Generation efterlyser:

  • Hårdare granskning av tobaksindustrin
  • Totalförbud mot all tobaksreklam, produktdesign och godisliknande smaker på tobak.
  • Samtliga nikotinprodukter som inte är läkemedelsklassade ska regleras i befintlig tobakslag.

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation