Ny kampanjfilm avslöjar ”Barnarbete i ny förpackning”

Inför FN-dagen 2020 lanserade A Non Smoking Generation en ny version av kampanjfilmen Du Bestämmer Själv. Filmen avslöjar att vitt snus och e-cigaretter, som blir alltmer populära bland unga, framställs av tobak som odlas av barnarbetare och orsakar enorma miljöproblem. Filmen visas i vår föreläsningsturné ”Barnarbete i ny förpackning” för att tusentals ungdomar runtom i Sverige ska få kunskap om hur tobak motverkar FN:s globala mål för hållbar utveckling.

 

För åttonde året i rad har A Non Smoking Generation inlett projektet Tobaksbarn för att förse ungdomar med nya argument för att avstå tobak. Istället för ett ensidigt fokus på individens hälsa förmedlas kunskap om tobaksindustrins effekter på global hållbar utveckling. Årets stora fokus ”Barnarbete i ny förpackning” handlar om att uppmärksamma att även produktionen av nya nikotinprodukter är beroende av tobaksodling och medför allvarliga hållbarhetsproblem. Vi har nu därför uppdaterat kampanjfilmen Du Bestämmer Själv från 2017, som visas under föreläsningen, med samma budskap då andelen unga som har använt vitt snus och e-cigaretter har ökat drastiskt sedan dess. I vår senaste Novusundersökning svarade en av fem ungdomar i 14-18 års ålder att de har använt vitt snus.

– Idag marknadsför tobaksindustrin nya nikotinprodukter som ”tobaksfria”. Vi möter ofta ungdomar som tror att vitt snus och e-cigg inte har någon koppling till tobak, när de i själva verket innehåller höga doser nikotin som framställs av tobak. Industrin lurar konsumenter att tro att detta är ofarliga produkter och döljer att de fortsätter att utnyttja barnarbete och skövla regnskog, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, i ett pressmeddelande.

För att tillgängliggöra filmens budskap för så många som möjligt finns den nya versionen nu med svenska, engelska och arabiska undertexter. Under våra många skolbesök har skolorna förmedlat att de saknar och efterfrågar information om tobak på fler språk. Nu hoppas vi kunna engagera och motivera fler ungdomar med olika ursprung och förkunskaper att avstå samtliga tobaksprodukter.

– Vi är övertygade om att ökad kunskap om tobakens hållbarhetseffekter gör stor skillnad. 2019 uppgav 92 % av eleverna i en enkät att innehållet i föreläsningen motiverade dem att avstå tobak, och alla barn har rätt till denna livsviktiga kunskap så det känns bra att nu kunna förmedla den till en stor grupp unga som annars ofta exkluderas från det svenska informationssamhället, säger Helen Stjerna.

Filmen uppmärksammar hur tobaksindustrin maximerar sina vinster genom att utnyttja människor som lever i fattigdom runtom i världen. Miljontals barn tvingas hjälpa sina föräldrar med skadligt arbete på tobaksfälten istället för att gå i skolan, och riskerar både sin hälsa och framtid. Globalt dödar tobak åtta miljoner människor varje år och orsakar enorma avfall som förgiftar mark, hav och djur. Filmen visar hur tobak hotar samtliga av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, och att unga kan bidra till en mer hållbar värld genom att tacka nej till tobak.

– ”Du Bestämmer Själv” är ett viktigt inslag i föreläsningen som får mycket positiv respons, vilket visar att den kunskap vi förmedlar är uppskattad och kan stödja unga att fatta aktiva och medvetna beslut i relation till tobak. Filmen är extra viktig i år på grund av covid-19 och rådande restriktioner, då vi enkelt kan sprida kunskapen digitalt till ännu fler barn och unga, säger Helen Stjerna.

Under höstterminen 2020 visas den nya filmen för tusentals elever på högstadie- och gymnasieskolor i olika delar av Sverige. Filmen har tagits fram i samarbete med Grayn och finns tillgänglig med svensk, engelsk och arabisk text på vår youtube-kanal.