Nyhetsmorgon: ”Utsätter våra barn för ett experiment”

Förra året infördes en lag om tobaksfria nikotinprodukter, som bland annat innebär åldersgräns och att marknadsföringen inte får riktas till unga under 25 år. Trots det visar A Non Smoking Generations nya Novusundersökning att det fortsatt är lätt för minderåriga att få tag på e-cigaretter och vitt snus, samt att de ofta ser reklam för dessa produkter i sociala medier. Vår generalsekreterare Helen Stjerna gästade Nyhetsmorgon i TV4 för att förklara varför den nya lagen inte räcker för att skydda unga.

I vår nya Novusundersökning av ungas attityder till tobak svarar fler än sex av tio unga i 14-18 års ålder att det är lätt att få tag på e-cigaretter och vitt snus om man är under 18 år. Var fjärde ungdom uppger också att de ofta ser reklam för dessa produkter i sociala medier. I Nyhetsmorgon den 30 maj uppmärksammade Helen Stjerna de allvarliga bristerna i den nya lagen som reglerar så kallat ”tobaksfria” nikotinprodukter.

– Vi ser att det här fungerar inte. Det är svårt att avgöra vem som sitter bakom en skärm, om det är någon som är 16 eller 25 eller 32, säger Helen Stjerna.

Den nya undersökningen visar också att unga lockas att testa nya nikotinprodukter på grund av tilltalande smaksättningar och en uppfattning om att de verkar mindre farliga än traditionella tobaksprodukter. Formuleringarna i den nya lagen gällande marknadsföring är alldeles för vaga, och sätter i nuläget inte stopp för tobaksindustrins strategier för att fånga den unga generationen i ett skadligt nikotinberoende.

– Jag får bilder från 16-åringar som hela tiden får upp reklam för vitt snus på sina skoldatorer och sina telefoner med olika förslag att ”klicka här för gratis smakprov”.

I inslaget lyfte Helen också fram Folkhälsomyndighetens senaste rapport som visar att unga mår allt sämre psykiskt, och betonade att det finns en tydlig koppling mellan nikotinanvändning och psykisk ohälsa. Det är särskilt oroväckande att tobaksbruket bland unga ökar samtidigt som vår nya Novusundersökning visar att få ungdomar känner till att nikotin ökar risken för psykiska besvär.

– Det här är som ett enda stort experiment som vi håller på att utsätta våra barn för. Jag tycker att man borde ha kunnat reglera de här produkterna som tobak, vi hade en fungerande tobakslag. I stället valde man att lyssna på industrins krav och gav produkterna en massa lättnader, säger Helen Stjerna.

Nu är det dags att våra politiker börjar prioritera barn och ungas hälsa framför tobaksindustrins vinstintressen:

  • Ett nikotinberoende ska inte smaka godis
  • Skolan måste bli helt fri från alla former av tobak
  • Tobaksskatten måste omfatta alla former av nikotin som inte är läkemedel. Vitt snus och e-cigaretter är just nu alldeles för billigt.
  • Kunskapen om alla hälsorisker för nikotin måste höjas och det förebyggande hälsoarbetet måste prioriteras.

Tycker du också att unga har rätt till ett starkare skydd mot alla former av nikotinberoende? Stöd vårt arbete här. 

För mer info om vår nya Novusundersökning, klicka här.