Tobaksbarn: Föreläsningsturnén

Tobaksbonde händer Malawi

Sedan 2013 driver vi projektet Tobaksbarn med stöd av Sida genom ForumCiv (2013-2022) och av Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden (2023). Projektet består huvudsakligen av en föreläsningsturné med målet att öka medvetenheten och kunskapen om tobaksindustrins långtgående globala konsekvenser som barnarbete, fattigdom, ojämlikhet samt miljöförstöring. Kunskapen ska i sin tur skapa engagemang och motivation för att stärka valet att avstå från tobakskonsumtion. 


Föreläsningen ”Barnarbete i ny förpackning”

Varje hösttermin erbjuder vi en kostnadsfri föreläsning – om hur tobak hotar global hållbar utveckling – till högstadie- och gymnasieskolor runtom i Sverige. Föreläsningen pågår under cirka 60 minuter och utförs av två unga föreläsare som förmedlar viktig information, visar korta filmer och interagerar med eleverna via värderingsövningar. Efter föreläsningen (2023) uppgav cirka 84 procent av tillfrågade elever att de hade lärt sig något nytt och 91 procent att de hade fått ökad kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling. 90 procent uppgav att föreläsningen innehåller argument för att avstå från tobak. Vi har en stor efterfrågan på föreläsningen och försöker alltid nå ut till så många elever som möjligt. Kravet är vanligtvis därför ca 150 elever/föreläsning, men kan anpassas utifrån rådande omständigheter.

Låter föreläsningen intressant? Vi välkomnar intresseanmälningar till tobaksbarn@nonsmoking.se med info om stad, skola och antal elever. Vi kan dessvärre inte besöka alla skolor fysiskt, men för att fler skolor ska få ta del av kunskapen erbjuder vi också en digital inspelad version av föreläsningen och kompletterande undervisningsmaterial i form av faktablad samt gruppövningar. Läs mer om det längst ner på sidan.

För ytterligare info om föreläsningen, vänligen mejla tobaksbarn@nonsmoking.se eller ring kontoret på 08-10 93 00. 

Projektet Tobaksbarn

Sedan projektet startade 2013 har cirka 200 000 elever sett föreläsningen ”50 kr och barnarbete på köpet/Barnarbete i ny förpackning” – som handlar om att belysa tobak ur ett globalt perspektiv. Tobak motverkar alla 17 globala mål för hållbar utveckling och är ett av vår tids största folkhälsoproblem. Att barnarbete är vanligt inom tobaksodling är känt sedan länge men trots det är kunskapen i frågan låg. Tobaksindustrin orsakar enorma miljöproblem både inom produktionen och konsumtionen. Skogsavverkning och förgiftade jordar är två exempel på hur tobaksodling påverkar miljön i tobaksodlande länder. Tobaksrelaterade produkter är det vanligaste skräpet på våra gator och ett av de vanligaste på stränderna. Tobaksprodukter innehåller plast och gifter som skadar både djur och natur. 2018 åkte vi till Malawi för att få mer kunskap om tobaksodling och berättelser från tobaksbönder att förmedla till unga och allmänheten i Sverige. Dessa berättelser ingår nu också i föreläsningen och finns att läsa om i vår rapport Den Stora Tobakslögnen

 

 

 

 

 

 

 

En fråga som engagerar unga

Under projektperioderna har vi fått ett otroligt gensvar från ungdomar som blir engagerade i frågan och upprörda över att de inte hade fått kunskapen tidigare. Många elever återkommer till oss för att de vill skriva skolarbeten, starta UF-företag eller få andra tips för att engagera sig.

Under hösten 2023 uppgav cirka 90 procent av tillfrågade elever att föreläsningen innehåller argument för att avstå från tobak. Det visar att vårt projekt, och den kunskap som vi förmedlar, gör skillnad.

Kommentarer som elever har uppgett i våra enkätundersökningar:

”Jag snusar själv vitt snus men det här har motiverat mig till att verkligen sluta.”

”Bra och tänkvärd! Tack för er tjänst för mänskligheten!”

”Väldigt bra eftersom jag tror många inte är medvetna om att vitt snus är från samma plantager som andra tobaksprodukter”

”Det var en modern föreläsning med aktuella frågor som berör alla i dagens samhälle.”

”En fantastisk lärorik föreläsning som troligtvis får många att tänka efter angående användning av tobak, vilka förhållanden de som arbetar inom odlingen har och varför användning av tobak är en dålig idé.”

”Bästa jag sett. Jag kommer sprida detta för jag förstår nu hur viktigt det är att få stop på det.”

”Fortsätt kämpa för en värld utan tobak.”

Digital föreläsning och undervisningsmaterial

Vi erbjuder även en inspelad digital version av föreläsningen för att vi ska kunna nå ut till skolor och ungdomar i hela Sverige.

För skolor som är intresserade av den digitala föreläsningen, mejla info@nonsmoking.se och ange antal elever som kommer att ta del av föreläsningen, så skickar vi ett dokument med länkar till filmen, kompletterande faktamaterial och enkäter för uppföljning.

Faktablad och diskussionsövningar om tobak kopplat till global hållbar utveckling:

Affischer som skolor kan ladda ned, skriva ut och sätta upp i klassrum, korridorer eller hos elevhälsan:


Tobaksodling Malawi

 

tobaksbarn logga


Format: föreläsningsturné, undervisningsmaterial, sociala medier (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn).
Tidsperiod: hösttermin.