Tobaksbarn

Tobaksbonde händer Malawi

Sedan 2013 arbetar vi med projektet Tobaksbarn med stöd av Sida/ForumCiv. Projektets mål är att öka medvetenheten och kunskapen om tobaksindustrins långtgående globala konsekvenser som barnarbete, fattigdom, ojämlikhet och miljöförstöring. Kunskapen ska i sin tur skapa engagemang och motivation för att stärka valet att avstå från tobakskonsumtion. 


Sedan start har ca 190 000 elever sett föreläsningen ”50 kr och barnarbete på köpet” som handlar om att belysa tobak ur ett globalt perspektiv. Tobak kan kopplas till alla 17 globala mål för hållbar utveckling och är en av vår tids största folkhälsoutmaningar. Att barnarbete är vanligt inom tobaksodling har varit känt sedan länge och trots det är kunskapen i frågan låg. Tobaksindustrin orsakar enorm miljöpåverkan både inom produktionen och konsumtionen. Skogsavverkning och förgiftade jordar är två exempel på hur tobaksodling påverkar miljön i de länder som odlar tobak. Tobaksrelaterade produkter är det vanligaste skräpet på våra gator och ett av de vanligaste på stränderna. Tobaksprodukter innehåller plast, gifter och kemikalier som förgiftar både miljö och djur. 2018 åkte vi till Malawi för att få mer kunskap om tobaksodling och berättelser från tobaksbönder att förmedla till unga och allmänheten i Sverige. Dessa berättelser ingår nu också i föreläsningen och finns att läsa om i vår rapport Den Stora Tobakslögnen“. 

Vi erbjuder en kostnadsfri aulaföreläsning till högstadie- och gymnasieskolor i Sverige under höstterminen. Föreläsningen är 60 minuter lång där föreläsarna varvar information med att visa videoklipp, spela teater och göra värderingsövningar. Efter föreläsningen (2019) uppgav 90 % av tillfrågade elever att föreläsningen var tankeväckande, 88 % att de lärt sig något nytt och 89 % att de hade fått ökad kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling. Hela 92 % uppgav att det finns argument i föreläsningen för att avstå från tobak. Vi har en stor efterfrågan på föreläsningen och försöker åka till så många skolor som möjligt runt om i hela Sverige. Kravet är minst ca 150 elever/föreläsning för att vi ska kunna nå ut till så många elever som möjligt och för att nå våra mål. För att fler skolor ska få ta del av kunskapen har vi en lärarhandledning, material och sajten www.tobaksbarn.se.

För intresse av föreläsningen vänligen skicka mail till tobaksbarn@nonsmoking.se eller ring kontoret 08-10 93 00. 

En fråga som engagerar unga

Vi har under projektperioderna fått ett otroligt gensvar från ungdomar som blir engagerade i frågan och upprörda över att de inte hade fått kunskapen tidigare. Många elever återkommer till oss för att de vill skriva skolarbeten, starta UF-företag eller få andra tips för att engagera sig.

Elever har i enkätundersökningar uppgett:

”En fantastisk lärorik föreläsning som troligtvis får många att tänka efter angående användning av tobak, vilka förhållanden de som arbetar inom odlingen har och varför användning av tobak är en dålig idé.”

“det var en modern föreläsning med aktuella frågor som berör alla i dagens samhälle.”

”Bästa jag sett. Jag kommer sprida detta för jag förstår nu hur viktigt det är att få stop på det.”

”Fortsätt kämpa för en värld utan tobak.”Tobaksodling Malawi

 

tobaksbarn logga


Format: föreläsningsturné, lärarhandledning, sociala medier (Instagram, Twitter, Facebook).
Tidsperiod: hösttermin.
Byrå hemsida Tobaksbarn.se: – I Love Internet / Malin & Co,
Övrigt: lärarmaterial – Links of Importance / Inhouse