Tobaksbarn

Tobaksbonde händer Malawi

Sedan 2013 driver vi projektet Tobaksbarn med stöd av Sida genom ForumCiv. Projektets mål är att öka medvetenheten och kunskapen om tobaksindustrins långtgående globala konsekvenser som barnarbete, fattigdom, ojämlikhet och miljöförstöring. Kunskapen ska i sin tur skapa engagemang och motivation för att stärka valet att avstå från tobakskonsumtion. 


Digital föreläsning och skolmaterial

Projektet Tobaksbarn består till stor del av en föreläsningsturné och år 2020 fick föreläsningen för första gången ett nytt namn. “50 kr och barnarbete på köpet” blev istället “Barnarbete i ny förpackning” för att belysa att även nya produkter, såsom e-cigaretter och vitt snus, framställs av tobak och medför omfattande hållbarhetsproblem. Föreläsningen är nu mer tillgänglig än någonsin då den också erbjuds till skolor digitalt för att vi ska kunna nå ut till unga i hela Sverige.

För skolor som är intresserade av den digitala föreläsningen, mejla info@nonsmoking.se. Här finns även kompletterande övnings- och faktablad om tobak kopplat till global hållbar utveckling:

Om föreläsningen

Sedan start har drygt 190 000 elever sett föreläsningen ”50 kr och barnarbete på köpet/Barnarbete i ny förpackning” som handlar om att belysa tobak ur ett globalt perspektiv. Tobak kan kopplas till alla 17 globala mål för hållbar utveckling och är en av vår tids största folkhälsoproblem. Att barnarbete är vanligt inom tobaksodling har varit känt sedan länge och trots det är kunskapen i frågan låg. Tobaksindustrin orsakar enorma miljöproblem både inom produktionen och konsumtionen. Skogsavverkning och förgiftade jordar är två exempel på hur tobaksodling påverkar miljön i de länder som odlar tobak. Tobaksrelaterade produkter är det vanligaste skräpet på våra gator och ett av de vanligaste på stränderna. Tobaksprodukter innehåller plast, gifter och kemikalier som förgiftar både miljö och djur. 2018 åkte vi till Malawi för att få mer kunskap om tobaksodling och berättelser från tobaksbönder att förmedla till unga och allmänheten i Sverige. Dessa berättelser ingår nu också i föreläsningen och finns att läsa om i vår rapport Den Stora Tobakslögnen“. 

Vi erbjuder en kostnadsfri föreläsning till högstadie- och gymnasieskolor i Sverige varje hösttermin. Föreläsningen är 60 minuter lång där föreläsarna varvar information med att visa videoklipp, spela teater och göra värderingsövningar. Efter föreläsningen (2020) uppgav cirka 95 % av tillfrågade elever att föreläsningen var tankeväckande, att de lärt sig något nytt, och att de hade fått ökad kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling. Hela 97 % uppgav att det finns argument i föreläsningen för att avstå från tobak. Vi har en stor efterfrågan på föreläsningen och försöker alltid nå ut till så många elever som möjligt runtom i Sverige. Kravet är vanligtvis därför minst ca 150 elever/föreläsning. För att fler skolor ska få ta del av kunskapen har vi nu också en digital version av föreläsningen, en lärarhandledning, faktamaterial, gruppövningar och sajten www.tobaksbarn.se.

För intresse av föreläsningen vänligen skicka mail till tobaksbarn@nonsmoking.se eller ring kontoret 08-10 93 00. 

En fråga som engagerar unga

Vi har under projektperioderna fått ett otroligt gensvar från ungdomar som blir engagerade i frågan och upprörda över att de inte hade fått kunskapen tidigare. Många elever återkommer till oss för att de vill skriva skolarbeten, starta UF-företag eller få andra tips för att engagera sig.

Elever har i enkätundersökningar uppgett:

”Bra och tänkvärd! Tack för er tjänst för mänskligheten!”

”Jag snusar själv vitt snus men det här har motiverat mig till att verkligen sluta.”

”Väldigt bra eftersom jag tror många inte är medvetna om att vitt snus är från samma plantager”

”En fantastisk lärorik föreläsning som troligtvis får många att tänka efter angående användning av tobak, vilka förhållanden de som arbetar inom odlingen har och varför användning av tobak är en dålig idé.”

“det var en modern föreläsning med aktuella frågor som berör alla i dagens samhälle.”

”Bästa jag sett. Jag kommer sprida detta för jag förstår nu hur viktigt det är att få stop på det.”

”Fortsätt kämpa för en värld utan tobak.”


Tobaksodling Malawi

 

tobaksbarn logga


Format: föreläsningsturné, lärarhandledning, sociala medier (Instagram, Twitter, Facebook).
Tidsperiod: hösttermin.
Byrå hemsida Tobaksbarn.se: – I Love Internet / Malin & Co,
Övrigt: lärarmaterial – Links of Importance / Inhouse