#QuitBigTobacco – för planeten

4 juni 2021
 / 
#QuitBigTobacco – för planeten

Tobak är inte bara ett av de största hoten mot global hälsa, utan också mot vår planet. På Världsmiljödagen den 5 juni uppmanar A Non Smoking Generation fler aktörer att stödja initiativet #QuitBigTobacco – för en hållbar framtid. Utöver att ett sådant ställningstagande främjar barns rätt att skyddas mot tobak, är det ett värdefullt bidrag till en bättre miljö för dagens och framtida generationer.

Tobaksindustrins negativa konsekvenser för miljö och klimat är omfattande. Tobaksodlare, djur och natur förgiftas av nikotinet i tobaksplantan och av de bekämpningsmedel som används i odlingen. Tobaksodling förstör stora mängder jordbruksmark och förbrukar enorma mängder naturresurser. Tobaksindustrin orsakar massiv skogsavverkning vilket bidrar till klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Produktionen ger upphov till kemiska avfall och giftiga luftföroreningar. Dessutom är fimpar och tobaksrelaterade produkter det vanligaste skräpet som slängs i naturen, och släpper där ut enorma mängder giftiga ämnen samt plast.

För mer info om ”Quit Big Tobacco” och hur du kan stödja initiativet, klicka här.

Läs mer om tobakens miljöpåverkan i vårt faktablad här.