97 % av unga har fått motivation att avstå tobak

Efter 54 föreläsningar för totalt 2535 elever har Josefin och Sonia, föreläsare för A Non Smoking Generation, nu avslutat höstens föreläsningsturné inom projektet Tobaksbarn. För åttonde året i rad har vi informerat unga om hur tobak motverkar global hållbar utveckling, och ungdomarnas respons visar att denna viktiga kunskap berör och engagerar. I år svarade hela 97 procent av tillfrågade elever i en uppföljande enkätundersökning att föreläsningen innehåller argument för att avstå från tobak.

Årets föreläsningsturné Barnarbete i ny förpackning, inom projektet Tobaksbarn, har inte kunnat genomföras på samma sätt som tidigare år. Till följd av restriktionerna har de fysiska föreläsningarna i skolor runtom i Sverige blivit färre, och vi har därför inte kunnat föreläsa för lika många elever. Trots det har vi hittat andra sätt att sprida kunskapen och lyckats åstadkomma fantastiska resultat. En viktig framgångsfaktor är den ökade interaktionen med eleverna som möjliggjordes av att föreläsningarna fick genomföras för mindre grupper, och därav har vi fått extra mycket positiv feedback från både elever och lärare.

Den nära kontakten och det starka engagemanget är också framträdande i resultaten från årets enkätundersökning. Resultaten är baserade på anonyma svar från 286 elever från ett urval av skolorna.

  • 94,75 % svarade att de lärt sig något nytt
  • 94,4 % svarade att de fått ökad kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling
  • 95,4 % svarade att föreläsningen var tankeväckande
  • 97,2 % svarade att det finns argument i föreläsningen för att avstå tobak

En nyhet i årets föreläsning handlade om att uppmärksamma att även nya nikotinprodukter, såsom vitt snus och e-cigaretter, framställs av tobak och medför samma hållbarhetsproblem som övriga tobaksprodukter. För att undersöka om eleverna hade kunskap om detta innan de tog del av föreläsningen inkluderade vi för första gången en fråga om nikotinets ursprung.

  • 58 % svarade att de inte visste att nikotinet i vitt snus och e-cigaretter framställs av tobak som produceras av tobaksindustrin, innan de hade sett föreläsningen.

Några kommentarer från elever som deltog i enkätundersökningen:

”Bra och tänkvärd! Tack för er tjänst för mänskligheten!”

”Jag snusar själv vitt snus men det här har motiverat mig till att verkligen sluta.”

”Bra argument om att det skadar andra kan få folk att sluta”

”Väldigt bra eftersom jag tror många inte är medvetna om att vitt snus är från samma plantager”

”Föreläsningen var bra och man lärde sig mycket. Något jag kommer att läsa mer om.”

”Jag tyckte att den var väldigt bra och lärorik. Tror att många tänker ett steg längre!”

Utöver de fysiska föreläsningarna har vi tagit fram en digital version som vi nu har skickat till hundratals personer och ska fortsätta att sprida även under vårterminen 2021. Vi har dessutom förmedlat kunskapen via medieexponering i både radio, TV och tidningar, där vi potentiellt nått ut till sammanlagt cirka 10,5 miljoner.

Läs mer om projektet här.