Rökningen minskar, men inte behovet av tobaksförebyggande åtgärder

24 januari 2022
 / 
Rökningen minskar, men inte behovet av tobaksförebyggande åtgärder

Samtidigt som rökningen har minskat i Sverige har användningen av snus och nya nikotinprodukter, såsom vitt snus och e-cigaretter, ökat drastiskt bland ungdomar. I artikeln Fler svenskar fimpar ciggen – men prillan blir allt mer populär lyfter A Non Smoking Generations generalsekreterare Helen Stjerna behovet av ökad tobakskontroll och prevention för att begränsa tobaksindustrins möjligheter att rikta sig till nästa generations ungdomar.

Trots att färre svenskar röker är det tobaksförebyggande arbetet högst aktuellt och nödvändigt. Rökning är fortfarande ett folkhälsoproblem – särskilt bland lågutbildade och låginkomsttagare – och tobaksbruk bland ungdomar är ett befintligt samt ökande problem. Cirka en femtedel av Sveriges gymnasieelever röker och tobaksindustrins nya ”tobaksfria” produkter, som det vita snuset, blir allt mer populära bland unga.

Vår generalsekreterare Helen Stjerna uppmärksammar hur tobaksindustrin har lyckats kringgå tobakslagen för att rekrytera framtidens kunder bland barn och unga, samt hur både politiker och myndigheter har misslyckats med att skydda barn och unga från tobaksindustrins strategier.

– Det var tobaksindustrins genidrag. De kom på att plocka bort det bruna bladresterna av tobaken och kalla det tobaksfritt. Istället var det skyhöga nivåer av nikotin som är framställt av tobak. Det hade varit hur enkelt som helst att stoppa det här initialt. Myndigheterna och politikerna i Sverige är väldigt lättlurade.

Josefin Jonsson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, framhäver resultat från deras undersökningar som visar att snusandet bland unga har ökat, och att det sannolikt beror på det vita snuset. Hon lyfter också att alla former av snus och nikotinprodukter är skadliga för hälsan, och invänder mot tobaksindustrins argument om att snuset inte bör regleras lika hårt som cigaretter.

– För de 94 procent som inte röker görs inga hälsovinster genom att börja snusa. För dem är snuset en hälsorisk. Sedan är det betydligt farligare att röka. Det är bland de farligaste du kan göra. Vi vill ogärna vara i den relativa farligheten för det är nog hälsoskadligt att bli beroende av nikotin som medför massa hälsorisker som man för andra produkter inte skulle acceptera.

Vill du hjälpa oss att förebygga alla sorters tobaksbruk? Stöd vårt arbete här.

Läs hela artikeln hos Jämtlands Tidning.