Skolelever saknar kunskap som kan förebygga missbruk

58 procent av eleverna saknade kunskap om att vitt, så kallat ”tobaksfritt” snus och e-cigaretter, framställs av tobak. Det visar A Non Smoking Generations nya enkätundersökning i utvärderingen av 2020 års föreläsning. Rekordhöga 97 procent av eleverna ansåg även att föreläsningen gav dem viktig motivation till att avstå från tobak.

Sedan 2013 driver A Non Smoking Generation projektet Tobaksbarn med en föreläsningsturné om hur tobak motverkar FN:s globala mål för hållbar utveckling. Syftet är att förse ungdomar med nya argument för att avstå tobak. 2020 års föreläsning ”Barnarbete i ny förpackning” uppmärksammade att även nya nikotinprodukter, som ofta marknadsförs som ”tobaksfria”, framställs av tobak som orsakar enorma hållbarhetsproblem. I en uppföljande enkätundersökning på ett urval av skolorna uppgav 58 procent av eleverna att de saknade kunskap om nikotinets ursprung och effekter innan de tog del av föreläsningen.

– Andelen unga som använder vitt snus och e-cigaretter ökar drastiskt, och på grund av tobaksindustrins vilseledande reklam tror många att de är i princip ofarliga. Få känner till att dessa produkter innehåller höga doser nikotin som utvinns ur tobak, och skadar både den egna hälsan men också de miljontals barn som tvingas arbeta på världens alla tobaksodlingar, och vår planet, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, i ett pressmeddelande.

97 procent av tillfrågade elever svarade att föreläsningen innehåller argument för att avstå tobak. 95 procent uppgav att de hade lärt sig något nytt och att föreläsningen var tankeväckande. Under projektets åtta år har responsen genomgående varit positiv och vittnar om ungdomars starka intresse för hållbarhetsfrågor.

– ”Jag snusar själv vitt snus men det här har motiverat mig till att verkligen sluta.” ”Jag tyckte att den var väldigt bra och lärorik. Tror att många tänker ett steg längre!” – kommentarer från två elever som deltog i enkätundersökningen.

Till följd av covid-19 blev antalet skolbesök 2020 halverat jämfört med föregående år. För att kunna nå ut till elever i hela Sverige har organisationen lanserat en digital version av föreläsningen som erbjuds kostnadsfritt till alla högstadie- och gymnasieskolor. Tillgång förmedlas via info@nonsmoking.se och mer information finns på nonsmoking.se.

– Med vår nya digitala föreläsning och tillhörande faktamaterial kan vi stödja alla Sveriges skolor i deras tobaksförebyggande arbete. Alla ungdomar har rätt till en tobaksfri skoltid och den livsviktiga kunskap som motiverar till att förbli tobaksfri, säger Helen Stjerna.

Om undersökningen

Enkätundersökningen är anonym och genomfördes direkt efter föreläsningen på ett urval av skolorna. 286 av de totalt 2535 elever som såg föreläsningen under hösten 2020 deltog i undersökningen. Antalet deltagare var färre än tidigare år till följd av covid-19 och rådande restriktioner. 2019 uppgav 92 procent av tillfrågade elever att föreläsningen innehöll argument för att avstå tobak.